GPMB thi công tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện về việc GPMB thi công tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Ngày 23/6/2020, tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện nghe Hội đồng bồi thường GPMB dự án tuyến nối ĐT.379-QL.39 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng báo cáo kết quả thực hiện dự án cũng như khó khăn vướng mắc, đề xuất tháo gỡ. Sau khi nghe Hội đồng bồi thường GPMB báo cáo kế hoạch, tiến độ, khó khăn, đề xuất giải pháp và ý kiến các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyến Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện kết luận: Nhất trí nội dung giải pháp GPMP thực hiên dự án do đồng chí Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB tham mưu. Ghi nhận kết quả, trách nhiệm của ban quản lý dự án, Hội đồng bồi thường GPMB trong việc giúp UBND huyện triển khai dự án tới nay đã có kết quả nhất định, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng. UBND huyện giao:
1. Hội đồng bồi thường GPMB: Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; đối chiếu kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan cũng như phân công trách nhiệm cho thành viên Hội đồng bồi thường GPMB. Báo cáo UBND huyện hàng tuần về tiến độ giải phóng mặt bằng.
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp phòng Tài nguyên & MT tranh thủ ý kiến đúng quy định của pháp luật.
3. Đối với UBND xã Dân Tiến: Tập trung xét duyệt nguồn gốc đất đai với các trường hợp có đất thu hồi; đề nghị, phối hợp kiểm đếm, kiểm đếm bắt buộc với trường hợp cần thiết theo đúng quy định. Chủ động tuyên truyền, vận động những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới khu đất GPMB thực hiện dự án bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đồng thời hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền để kiểm đếm, kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế nếu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không phối hợp thực hiện việc GPMB theo đúng quy định của Pháp luật.

Đỗ Luyên

Văn phòng UBND huyện