Hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”

Hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”

Thực hiện Công văn số 1153 - CV/BTGTU, ngày 7/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ, cuộc thi là hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối tượng tham gia cuộc thi là toàn thể thiếu niên, nhi đồng. 
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện bám sát chỉ đạo của Tỉnh đoàn, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện triển khai, tổ chức thực hiện (bằng hình thức phù hợp) để cuộc thi đạt kết quả cao.
- Các cơ sở giáo dục bậc tiểu học và trung học cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi dưới 3 hình thức (thi viết, thi vẽ, thi trực tuyến) theo yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi.
- Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng kế hoạch, đưa tin, bài tuyên truyền, giới thiệu về cuộc thi; đăng tải thể lệ cuộc thi; tuyên truyền các hoạt động tham dự cuộc thi của các đơn vị, địa phương trong huyện ...
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành liên quan triển khai và tham gia cuộc thi (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sử dụng máy chủ triển khai cuộc thi trên mạng xã hội VCnet.vn).

Nguyễn Thắm

Văn phòng