Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM
1. Kết quả đạt được
Trước tình hình diễn biến phức tạp với 02 lần bùng phát của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tình hình mới với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo đáp ứng các cấp độ dự báo dịch bệnh trên địa bàn huyện. Trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính Covid-19, dịch bệnh được kiểm soát; tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm vẫn giữ được sự ổn định và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt kế hoạch đề ra và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện; đảm bảo các công tác phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV cũng như kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện thứ XIX, kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ liên quan đến lãnh đạo HĐND, UBND huyện.
1.1. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Các xã thực hiện nghiêm túc khung thời vụ, đảm bảo các điều kiện sản xuất với 1786 ha rau màu, 3918 ha cây ăn quả, 1605ha lúa (giảm 139 ha lúa so với 2019), lúa thuần chất lượng 1091 ha, chiếm 68%. Đến nay huyện đã hỗ trợ chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap cho 14 vùng sản xuất cây ăn quả tại 11 xã, thị trấn, tổng diện tích 257ha, trong đó: gồm 09 vùng nhãn, diện tích 132ha và 5 vùng chuối, diện tích 125 ha; cây rau màu và cây ăn quả đang giai đoạn phát triển tốt, dự kiến cho sản lượng cao hơn năm 2019. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, phòng trừ dịch bệnh,... địa bàn huyện không xuất hiện dịch, bệnh gia súc, gia cầm cũng như trên cây trồng vật nuôi khác.
Đến nay cây nhãn đã thu hoạch xong, sản lượng quả ước đạt 15.000 tấn, giá bán trung bình khoảng 15.000 đ/kg, giá trị thu 225 tỷ đồng, một số giống nhãn như: T1, T6, T2, siêu ngọt có giá bán dao động từ 40- 50.000 đ/kg, cây cam, bưởi đang giai đoạn phát triển quả. Cây chuối tây cho thu hoạch xong giá bán trung bình từ 5.000-6.000 đ/kg. Do ảnh hưởng của trận dông, lốc chiều ngày 28/8/2020 một số diện tích chuối đã bị đổ gãy gây thiệt hại cho các hộ nông dân tập trung ở xã Đại Tập, Liên Khê, Đông Kết ước tính trên 20 tỷ đồng, trong đó: chuối 18,82 tỷ đồng (136 ha), đu đủ 180 triệu đồng (1,8 ha); mái nhà xưởng, chuồng trại 1 tỷ đồng.
Đã có 03 xã đạt NTM nâng cao Tân Dân, Bình Minh, Thuần Hưng, tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM đăng ký phấn đấu chuẩn NTM kiểu mẫu và 04 xã Ông Đình, An Vĩ, Dân Tiến và Đồng Tiến đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; Ban chỉ đạo huyện đã hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện chuẩn nông thôn mới trong Quý 3/2020.
1.2. Quản lý tài nguyên - môi trường.
Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các hạn chế đang từng bước được khắc phục. UBND huyện công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện và quản lý đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy hoạch. Tính đến 20/9/2020, huyện cấp được 1738 GCN (trong đó có 500 GCN lần đầu, cấp đổi được 1238 GCN); xử lý 92 trường hợp dôi dư, thu 14,028 tỷ đồng.
Việc kiểm soát, bảo vệ môi trường được triển khai đạt nhiều kết quả trong phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường mặc dù hiện tại mới được 31% số hộ phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình; đơn vị cung ứng dịch vụ chỉ tiếp nhận khoảng 9,2 tấn trên 60 tấn rác thải một ngày tại huyện (hết tháng 3/2020 URENCO11 chỉ xử lý được 826,42 tấn) và từ tháng 4 đến nay đã ngừng tiếp nhận, xe cuốn ép của huyện hỗ trợ được một số xã chuyển rác ra bãi tập trung xử lý bằng chế phẩm. Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn.
1. 3. Sản xuất Công nghiệp, TTCN và Thương mại - Dịch vụ
Ba xã Dân Tiến, Hồng Tiến, Đồng Tiến được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí Đô thị Loại V. Cụm Công nghiệp Tân Dân đã được UBND tỉnh quyết định thành lập, đang tiến hành các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học và THCS Liên Khê, công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại xã Tân Châu, xã Việt Hòa, xã Đông Kết, xã Đại Hưng.
Các Ban quản lý dự án, công trình được UBND huyện giao đã thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Các công trình đều đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng. Các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới năm 2020 đang được các đơn vị tích cực triển khai phấn đấu đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.
1. 4. Hoạt động tài chính, tiền tệ
Các Ban quản lý dự án, công trình được UBND huyện giao đã thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Các công trình đều đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng. Các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới năm 2020 đang được các đơn vị tích cực triển khai phấn đấu đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhân dân hoạt động ổn định đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất của nhân dân; 12/13 Quỹ duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, chấp hành tốt các quy định của nhà nước về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu vốn phát triển sản xuất của nhân dân.
1. 5. Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Các trường kịp thời trang bị, cải tạo công trình vệ sinh, bổ sung vòi nước rửa tay, mua khẩu trang, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn,… thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về trang bị kiến thức và an toàn cho học sinh khi nghỉ học, học trực tuyến, cũng như đi học trở lại từ ngày 11/5/2020 và việc triển khai năm học mới 2020 – 2021 đảm bảo phòng chống dịch Covid -19;
Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2020-2021 theo hình thức trực tuyến, báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" mục tiêu phương hướng và giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện, trong đó đạt 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, huyện đạt chuẩn, PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi,huyện đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3, huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3; thêm 05 trường được công nhận chuẩn Quốc gia, vượt chỉ tiêu Đại hội đảng bộ huyện với 21/20 trường và 78 đơn vị đạt chuẩn "Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích" năm học 2019-2020.
1. 6. Lao động, thương binh và xã hội
Công tác an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên đúng đối tượng, tiêu chí, đảm bảo chính sách người có công; hỗ trợ kịp thời các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế,… Hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định 02 đợt hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo và người có công trên địa bàn huyện với 278 hộ (Đợt 1 có 77 hộ, đợt 2 có 201); hỗ trợ 37.920 kg gạo cho 1264 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; chi trả, hỗ trợ 17.887 khẩu gặp khó khăn do đại dịch covid-19 với số tiền 21,861 tỷ đồng, xong trước ngày 22/5 theo quy định cuỷa tỉnh. Các xã, Thị trấn cũng được các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và các vật dụng thiết yếu khác để phòng dịch Covid-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn, gạo, lương thực khác,… trị giá hàng trục tỷ đồng.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội,trợ cấp một lần. Trong 9 tháng đầu năm, tiếp nhận, thẩm định 320 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, 38 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 171 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và 65 hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, 245 hồ sơ hỏa táng. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Khoái Châu (từ 01/2018-6/2020), trong đó: tổng số hộ cận nghèo 1499 hộ, chiếm tỷ lệ 2,48%, hộ cận nghèo 1303 hộ, chiếm tỷ lệ 2,01%.
          Thực hiện theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND của UBND tỉnh, toàn huyện được phê duyệt 201 hộ (97 hộ người có công; 104 hộ nghèo), trong đó 160 hộ đã xây dựng xong nhà, 19 hộ đang xây dựng, 01 hộ NCC tại xã Tân Dân không xây mà chỉ sửa chữa nhà ở do không đủ tiền để xây mới, số hộ xin rút không xây dựng: 21 hộ (13 NCC, 08 hộ nghèo). Với kính phí được hỗ trợ cho179 hộ xây dựng: Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng hỗ trợ 45 hộ nghèo (80 triệu đồng/01 hộ) đã giải ngân 40 triệu/hộ, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ: 134 hộ (80 triệu/ hộ) (83 hộ NCC, 51 HN). Huyện tiếp tục triển khai tổ chức, kiểm tra, rà soát các hộ người có công có nhà cửa xập xệ, xuống cấp ngoài đề án 22/2013.
          1. 7. Y tế, Dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, rà soát, theo dõi, giám sát cách ly y tế đối với các công dân từ vùng dịch về địa phương không chủ quan, luôn chủ động phòng chống dịch, nhất là các dịch nguy hiểm như­ dịch Covid-19, Cúm AH5N1, H1N1, dịch zika, viêm não mô cầu, dịch Ebola, dịch sốt xuất huyết và dịch tiêu chẩy cấp nguy hiểm, dịch Chân tay miệng,... Tổ chức tiêm chủng thường xuyên đúng lịch, an toàn. Trong 9 tháng đầu năm không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.
1. 8. Hoạt động VHTT- TDTT & Truyền thanh
Công tác quản lý nhà nước về Văn hóa -Thông tin được đổi mới, hướng về cơ sở với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, game online, truy cập internet, trò chơi điện tử cũng như các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các ngày Lễ lớn của đất nước tới đông đảo nhân dân,... Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm 2020.
Chỉ đạo các xã tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị cổ vật trên địa bàn huyện. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Tiếp tục tăng cường cập nhật, tuyên truyền tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện.

Nguyễn Thắm

UBND huyện