Tình hình phát triển KT-XH tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2020

Tình hình phát triển KT-XH tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2020

1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Nhân dân các xã tích cực, chủ động trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Đôn đốc các xã trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo đạt kế hoạch được giao, cày ải, cày lật đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2021, thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa 2020, đến ngày 16/11 toàn huyện trồng được 1.220 ha/1.500 ha cây vụ đông, đạt 81,3% kế hoạch.
 Xây dựng kế hoạch nạo vét Đông xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện, đồng thời phối hợp Sở Công thương tổ chức XTTM tiêu thụ cam và nông sản. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm; thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông, an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí XD NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 14/11/2020 tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 và huân chương lao động hạng ba.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với đường QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, công trình cải tạo, nâng cấp ĐT.383, đoạn qua xã Tân Dân …
UBND huyện giao phòng chuyên môn đôn đốn các xã, thị trấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và trình tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu.
Tập trung thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, tiếp tục rà soát, lập danh sách các trường hợp vi phạm cần giải tỏa và hoàn thiện Kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tổ chức giải tỏa các loại vi phạm theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, kịp thời phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về khoảng sản trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020.
Tiến hành rà soát số liệu các vụ vi phạm pháp luật về đê điều và bến bãi, kết quả thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên, trong đó tổng số vụ vi phạm pháp luật bảo vệ đê điều từ năm 2010 đến tháng 10/2020 là 21 vụ (xử lý 02 vụ, còn tồn 19 vụ); 15 điểm chứa chất vật tư, vật liệu trên bãi sông, các xã đã giải tỏa 7/15 trường hợp... tình trạng vi phạm pháp luật đất đai như giao đất trái thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, thủy lợi… đã được hạn chế, các sai phạm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên vẫn tồn tại tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, việc xử lý còn lúng túng, chưa có sự thống nhất.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn huyện.
Ủy ban huyện Khoái Châu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án công trình cải tạo, nâng cấp đoạn ĐT.383 đoạn K0+00 (QL.39) Km4+500 (ĐH.57) trên tuyến đường tỉnh được giao quản lý.
UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành 797 hộ, trong đó 54 hộ xây mới, 743 hộ sửa chữa.
  Đề nghị tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040.
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
Công nhận kết quả trúng đấu giá 14 suất quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Tân Dân.
Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt lựa chọn đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại các xã Thành Công, Ông Đình, Tân Châu, Chí Tân. Báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2020, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 huyện Khoái Châu.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 35 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông nhất là trong công tác khai giảng năm học 2020-2021. Kiện toàn bộ máy Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương. Xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá, xếp loại đơn vị học tập đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội,trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 42 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội trình UBND huyện; Tiếp nhận, thẩm định 76 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công; 51 hồ sơ hỏa táng; 32 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí đối tượng BTXH. Tổng hợp, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện với tổng số hộ nghèo 908 hộ (chiếm 1,38%), hộ cận nghèo 1115 hộ (chiếm 1,69%). Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Khoái Châu năm 2020. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả quan trọng như tổ chức dạy học cho 19.730 người theo các cấp trình độ, hỗ trợ tín dụng cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn, bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ giáo dục và đào tạo, hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo,…
Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện. Đặc biệt khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp (BN1088 tái dương tính) Lô Thị Lệ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày thứ 29 sau điều trị cách ly tập trung về theo dõi cách ly xã Thành Công, Khoái Châu. Chỉ đạo các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong đợt tháng cao điểm. Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công nhận huyện Khoái Châu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 và đón nhận huân chương lao động hạng ba. UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2020.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực. Ban chỉ huy QS huyện giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị huyện huấn luyện đọt 1 năm 2020 cho đồng chí của các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đôn đốc các đơn vị tích cực thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.
Trong tháng tội phạm về vi phạm pháp luật xảy ra 04 vụ (so với tháng trước giảm 09 vụ), 0 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 620.500.000đ, điều tra làm rõ 02 vụ, 11 đối tượng; xảy ra 04 vụ tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường (so với tháng trước tăng 04 vụ); tội phạm về vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội phát hiện 01 vụ đánh bạc; trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, 01 người bị thương (so với tháng trước giảm 02 vụ, 01 người chết).
Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội trên địa bàn. Đặc biệt hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng thời qua diễn ra tương đối phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Trong tháng, tiếp 20 lượt công dân, với 26 lượt người tới trụ sở tiếp công dân của huyện. Trong thời gian này có 01 đoàn khiếu kiện, có 04 công dân thôn Toàn Thắng xã Tứ Dân đề nghị xem xét thu hồi diện tích ao đã giao cho gia đình ông Đoán không đúng thẩm quyền để UBND xã quản lý. Đến ngày 30/11/2019 nhận 08 đơn, trong đó: đề nghị 08 đơn. Qua phân loại, xử lý, lưu chuyển giải quyết theo thẩm quyền 08 đơn.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu