Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy về Đề án Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy về Đề án Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 391/BC-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 2916/12/2020

Người ký: Đồng chí Đào Hải Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc tình hình thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh ủy về Đề án Bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu

Tài liệu đính kèm: 391_BC_UBND_15_12_2020.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu