Báo cáo công tác nạo vét Đông Xuân năm 2020

Báo cáo công tác nạo vét Đông Xuân năm 2020

Năm 2019-2020, kế hoạch NVĐX và đắp đê Bắc Hưng Hải của huyện Khoái Châu được giao làm tiểu thủy lợi nội đồng 79.500 m3, đắp đê Bắc Hưng Hải 2.100 m3. Đến nay, đắp đê Bắc Hưng Hải tại 03 xã Việt Hòa, Đồng Tiến, Hồng Tiến đã hoàn thành khối lượng, tiểu thủy lợi nội đồng của các xã, thị trấn đã thực hiện được 70.332 m3 một số xã làm tốt đạt và vượt khối lượng như Đông Tảo, Bình Minh, Đông Kết, Tứ Dân, Thuần Hưng, Hồng Tiến, Việt Hòa, Bình Kiều, Tân Dân. Bên cạnh đó còn một số xã thực hiện chưa tốt như: Dạ Trạch, Hàm Tử, Đồng Tiến, Nhuế Dương, Tân Châu, An Vỹ, Ông Đình, TT Khoái Châu, Đại Tập, Phùng Hưng, Đại Hưng. Để đảm bảo tiêu thoát nước tốt và tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới của xã Tứ Dân, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tứ Dân nạo vét kênh tiêu nội đồng ranh giới (kênh Tân Tứ) giáp ranh 2 xã Tân Châu và Tứ Dân, tổng khối lượng nạo vét là 3.140 m3 để đảm bảo tiêu thoát cho khu vực sản xuất và dân sinh của thôn Năm Mẫu.
b. Việc xây dựng các công trình thủy lợi:
Ngân sách tỉnh đầu tư cho huyện 2,7 tỷ đồng xây dựng cống qua đường 382 trên sông Cấp Tiến Tân Dân tại xã Đông Tảo, cống qua đường 382 qua sông 4 xã Dốc Thiết xã Bình Minh, cống qua đường ĐH 55 trên kênh T2 trạm bơm Ninh Tập xã Đại Tập.
Công trình cải tạo nạo vét, kè sông Từ Hồ Sài Thị được ngân sách trung ương phân bổ 30 tỷ, ngân sách huyện đầu tư 15 tỷ đã thi công cơ bản xong.
c. Công tác điều hành chống úng.
 Huyện đã sớm chỉ đạo các xã, thị trấn, Xí nghiệp KTCTTL Châu giang tổ chức giải tỏa đăng đập vó bè, vớt bèo khơi thông dòng chảy phục vụ chống úng.
UBND huyện đã giao kế hoạch cho các xã, thị trấn thực hiện duy tu, trục vớt rau bèo trên các kênh thủy lợi nội đồng năm 2020. Nhìn chung trên các hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo thông thoáng phục vụ tiêu úng tốt. Bên cạnh đó trạm bơm Nghi Xuyên đã vận hành tiêu úng nên tiêu nhanh giảm thiểu thiệt hại do úng ngập gây ra.
Trong năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN&PTNT phối hợp với Xí nghiệp KTTLTL Châu Giang và các xã, thị trấn thực hiện xử lý rác thải, chất thải tập trung với khối lượng trên các công trình thủy lợi  tại vị trí: Sông Từ Hồ - Sài Thị thuộc địa bàn xã Thuần Hưng; Kênh Đông TBVG thuộc địa bàn TT Khoái Châu; Trục vớt rác thải tại bể hút Trạm bơm Nghi Xuyên.
UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp nhằm quy định rõ trách nhiệm của Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang; UBND các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 113/KH-UBND ngày 15/11/2019 về việc triển khai thi hành Thủy lợi trên địa bàn huyện và tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành cho UBND các xã, thị trấn tại hội nghị UBND huyện đã giao cho Phòng NN&PTNT biên soạn nội dung  và giới thiệu trao đổi với các đồng chí Lãnh đạo UBND các xã, cán bộ địa chính nông nghiệp tìm hiểu, nắm bắt các nội dung Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thủy lợi để nắm rõ làm căn cứ tổ chức thực hiện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tại cơ sở.
Sau khi rà soát, tổng hợp số liệu vi phạm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, ngày 22/10/2020 UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND kế hoạch giải tỏa vi phạm  vi phạm phạm vi và vùng phụ cận công trình thủy lợi huyện Khoái Châu năm 2020, giao cho UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch cụ thể để xử lý các trường hợp vi phạm đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian.
3. Công tác quản lý đê điều.
Các xã ven đê tổ chức thu gom, tiêu huỷ rác thải trên đê, giải toả hàng quán, xử lý vi phạm đê điều. Một số vi phạm phá nhà cũ xây lại nhà mới vị trí nằm trong hành lang bảo vệ đê nhưng lại là đất thổ cư đã được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nên rất khó khăn trong công tác xử lý vi phạm. Các vụ vi phạm trong hành lang bảo vệ đê (5m). Huyện đã chỉ đạo UBND xã, các cơ quan chuyên môn, Hạt Quản lý đê kiên quyết xử lý.
UBND các xã thường xuyên kiểm tra duy tu, sửa chữa; các cống dưới đê, bối được bảo dưỡng máy đóng mở, vệ sinh thượng, hạ lưu cống đảm bảo việc tiêu thoát nước khi có mưa bão;
Thực hiện Chương trình “xây dựng đê kiểu mẫu”, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuê đơn vị thi công môi trường tổ chức phát quang mái đê đoạn đê chạy qua xã Nhuế Dương, Chí Tân, Thành Công, Liên Khê, Tứ Dân, Hàm Tử, Dạ Trạch, Bình Minh với tổng khối lượng 116.690 m2.
Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-PCTT-QLĐĐ ngày 29/4/2020 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2020 tỉnh Hưng Yên; thi công tu sửa đê đoạn từ K99+830-K100+090 (đắp cơ đê phía sông) thuộc xã Liên Khê; gia cố đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê vị trí K99+017-K99+870, K100+550-K101+180 xã Liên Khê; vị trí K105+160-K105+750 xã Thành Công; xử lý cấp bách kè Hàm Tử đoạn tương ứng K92+000-K94+200 đê tả sông Hồng; Tu sửa xử lý khẩn cấp sạt lở chân đê phía đồng (đoạn qua ao) từ K100+165-K100+340 đê tả sông Hồng thuộc xã Liên Khê. UBND huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Đối với việc xử lý vi phạm bến bãi, Thực hiện chỉ đạo của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên kiểm tra hoạt động của các bến, bãi ven sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 01/KH-ĐKT ngày 29/5/2019 của Đoàn kiểm tra. UBND huyện đã tổ chức hội nghị mời các xã, các ngành, các chủ bến bãi làm việc công bố Quyết định, yêu cầu các xã, các chủ bến bãi báo cáo đề cương theo yêu cầu của đoàn thanh tra; tổng hợp báo cáo với đoàn các điểm đang hoạt động khai thác cát, kinh doanh bến, bãi chứa chất vật liệu xây dựng trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành pháp luật về hoạt động bến thủy nội địa, sử dụng đất đai, môi trường khoáng sản, pháp luật về đê điều.
UBND huyện đã thành lập Tổ công tác, xây dựng Quy chế phối hợp về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đê điều và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị: Phòng Nông nghiệp&PTNT, Hạt quản lý đê Khoái Châu, Phòng Tư Pháp phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra hiện trạng hoạt động của các bến bãi. Trong tổng số 16 bến có 5 bến đã xử lý giải tỏa dứt điểm ở Bình Minh 2, Dạ Trạch 1, Hàm tử 1; 02 bến không còn hoạt động ở Đông Ninh 1, Bình Minh 1; còn lại, 9 bến bãi còn lại vi phạm đã được lập biên bản vi phạm đê điều, 6 bến lập biên bản vi phạm hành chính, UBND huyện đã ban hành quyết định xử lý hành chính bằng hình thức buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và ban hành quyết định cưỡng chế biện pháp khắc phục hậu quả, đến 17/2/2020 các bến đã khắc phục xong hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.
4. Việc thu nộp quỹ PCTT
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về thu, nộp quỹ PCTT. UBND huyện Khoái Châu đã đôn đốc tổng hợp số liệu phục vụ công tác giao, thu quỹ PCTT làm cơ sở cho việc xây dựng KH thu quỹ PCTT theo quy định; Căn cứ theo Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu đã Quyết định số 5198/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện Khoái Châu gửi tới UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị kinh tế và hành chính sự nghiệp; các đơn vị doanh nghiệp thuộc địa bàn huyện quản lý

 

 

Nguyễn Thắm

Phòng Nông nghiệp&PTNT