Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội 9 tháng đầu năm 2020

          Công tác an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, thường xuyên đúng đối tượng, tiêu chí, đảm bảo chính sách người có công; hỗ trợ kịp thời các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế,… Hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định 02 đợt hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo và người có công trên địa bàn huyện với 278 hộ (Đợt 1 có 77 hộ, đợt 2 có 201); hỗ trợ 37.920 kg gạo cho 1264 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; chi trả, hỗ trợ 17.887 khẩu gặp khó khăn do đại dịch covid-19 với số tiền 21,861 tỷ đồng, xong trước ngày 22/5 theo quy định cuỷa tỉnh. Các xã, Thị trấn cũng được các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và các vật dụng thiết yếu khác để phòng dịch Covid-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn, gạo, lương thực khác,… trị giá hàng trục tỷ đồng.
          Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội,trợ cấp một lần. Trong 9 tháng đầu năm, tiếp nhận, thẩm định 320 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội, 38 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công, 171 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và 65 hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, 245 hồ sơ hỏa táng. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Khoái Châu (từ 01/2018-6/2020), trong đó: tổng số hộ cận nghèo 1499 hộ, chiếm tỷ lệ 2,48%, hộ cận nghèo 1303 hộ, chiếm tỷ lệ 2,01%.
          Thực hiện theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND của UBND tỉnh, toàn huyện được phê duyệt 201 hộ (97 hộ người có công; 104 hộ nghèo), trong đó 160 hộ đã xây dựng xong nhà, 19 hộ đang xây dựng, 01 hộ NCC tại xã Tân Dân không xây mà chỉ sửa chữa nhà ở do không đủ tiền để xây mới, số hộ xin rút không xây dựng: 21 hộ (13 NCC, 08 hộ nghèo). Với kính phí được hỗ trợ cho179 hộ xây dựng: Ngân hàng Thương mại cổ phần đại chúng hỗ trợ 45 hộ nghèo (80 triệu đồng/01 hộ) đã giải ngân 40 triệu/hộ, ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ: 134 hộ (80 triệu/ hộ) (83 hộ NCC, 51 HN). Huyện tiếp tục triển khai tổ chức, kiểm tra, rà soát các hộ người có công có nhà cửa xập xệ, xuống cấp ngoài đề án 22/2013

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu