Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường 9 tháng đầu năm 2020

Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các hạn chế đang từng bước được khắc phục. UBND huyện công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện và quản lý đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy hoạch. Tính đến 20/9/2020, huyện cấp được 1738 GCN (trong đó có 500 GCN lần đầu, cấp đổi được 1238 GCN); xử lý 92 trường hợp dôi dư, thu 14,028 tỷ đồng.
UBND huyện phê duyệt quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất 71 suất, tổng diện tích 10263,7 m2 cho nhân dân làm nhà ở thuộc dự án đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Ngoài ra, phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn tại xã Thuần Hưng.
Việc kiểm soát, bảo vệ môi trường được triển khai đạt nhiều kết quả trong phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường mặc dù hiện tại mới được 31% số hộ phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình; đơn vị cung ứng dịch vụ chỉ tiếp nhận khoảng 9,2 tấn trên 60 tấn rác thải một ngày tại huyện (hết tháng 3/2020 URENCO11 chỉ xử lý được 826,42 tấn) và từ tháng 4 đến nay đã ngừng tiếp nhận, xe cuốn ép của huyện hỗ trợ được một số xã chuyển rác ra bãi tập trung xử lý bằng chế phẩm. Các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn.
Ba xã Dân Tiến, Hồng Tiến, Đồng Tiến được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí Đô thị Loại V. Cụm Công nghiệp Tân Dân đã được UBND tỉnh quyết định thành lập, đang tiến hành các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học và THCS Liên Khê, công trình cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại xã Tân Châu, xã Việt Hòa, xã Đông Kết, xã Đại Hưng.
Huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Khảo sát địa hình, lập Đồ án Quy hoạch vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040. Đôn đốc xử lý các vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện cao áp trên địa bàn huyện Khoái Châu.
Các Ban quản lý dự án, công trình được UBND huyện giao đã thực hiện tốt công tác quản lý dự án và đưa công trình vào khai thác sử dụng. Các công trình đều đảm bảo tiến độ thi công, đạt chất lượng. Các công trình chuyển tiếp và công trình khởi công mới năm 2020 đang được các đơn vị tích cực triển khai phấn đấu đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình.

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu