Báo cáo tổng kết tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường năm 2020 huyện Khoái Châu

Báo cáo tổng kết tình hình lĩnh vực Tài nguyên, môi trường năm 2020 huyện Khoái Châu

Công tác quản lý tài nguyên có nhiều chuyển biến, các hạn chế được khắc phục đáng kể; công tác quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường. Tổng GCNQSDĐ đã cấp 974 GCN đạt 19,1% theo chỉ tiêu chung, trong đó, đất ở cấp lần đầu 704 GCN đạt 18%, cấp đổi đất nông nghiệp 270 GCN, đạt 24% chỉ tiêu 2020; thu tiền đất dôi dư 133 trường hợp, thu ngân sách 19.007.230.000đ; đã tổ chức giao 241 xuất đất trúng đấu giá cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Việc kiểm soát, bảo vệ môi trường được triển khai đạt nhiều kết quả trong phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường, 31% số hộ phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình; đơn vị cung ứng dịch vụ chỉ tiếp nhận khoảng 9,2 tấn trên 60 tấn rác thải một ngày tại huyện (hết tháng 3/2020 URENCO11 chỉ xử lý được 826,42 tấn) và từ tháng 4 đến nay đã ngừng tiếp nhận, xe cuốn ép của huyện hỗ trợ được một số xã chuyển rác ra bãi tập trung xử lý bằng chế phẩm.  triển khai các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Phùng Hưng. Các xã, thị trấn đều ra quân tổng VSMT nhiều đợt, thu 
gom, vận chuyển rác thải; trồng mới, chăm sóc 143 đoạn đường hoa với tổng chiều dài là 106 km tại 25/25 xã, thị trấn, đáp ứng tiêu chí huyện NTM
Về vi phạm xây dựng các công trình, nhà ở, nhà xưởng, chuồng trại, lều lán trên đất nông nghiệp là: 2.197 trường hợp, với diện tích 293.814,13m2. Vi phạm trước Chỉ thị 02/CT-UBND là 1.982 trường hợp, diện tích 255.128,13m2; vi phạm sau Chỉ thị 02/CT-UBND là 215 trường hợp, diện tích 38.596,00m2. Tổng số vi phạm phải giải toả 522 trường hợp (nhà xưởng, cửa hàng 97 trường hợp, nhà ở 193 trường hợp, nhà tạm 232 trường hợp), chiếm 23,75%số vi phạm. Từ cuối năm 2019 đến nay, UBND huyện tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm khu bờ sông Điện Biên hai xã Đồng Tiến, Hồng Tiến, vi phạm ở xã Liên Khê và tại khu dân cư An Vĩ. Nhìn chung, năm 2020 không có nhiều trường hợp vi phạm mới phát sinh; các xã, thị trấn không giải toả được thêm trường hợp nào trong các trường hợp cần phải giải tỏa đã được thống kê, tổng hợp.
Sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Thương mại dịch vụ năm 2020 chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid19 nên tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát, sản xuất công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp và Thương mại dịch vụ đã hoạt động trở lại và có sự khởi sắc; triển khai việc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Dân và đã có 12 doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích 50ha. Sân golf sông Hồng đã được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định, đảm bảo diện tích xây dựng nhỏ hơn 90 ha để triển khai công tác kêu gọi đầu tư; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Đông Khoái Châu khoảng 30 ha trên địa bàn xã Việt Hòa. Trên địa bàn huyện có 2.684 hộ sản xuất TTCN tạo công ăn việc làm thêm cho khoảng 2000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.
Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các vùng, khu vực, thúc đẩy cho phát triển của huyện. Chính phủ đã bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, trong đó Khoái Châu có xã Hồng Tiến được bổ sung quy hoạch trong Khu Công nghiệp sạch và Khu công nghiệp số 3, sẽ được quy hoạch, thực hiện trong thời gian tới. Khu vực Bô Thời – Dân Tiến được công nhận đô thị loại V, đang hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV. UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch Vùng của huyện Khoái Châu đến năm 2040.
 

 

 

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu