Trao Huy hiệu Đảng và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại xã Hàm Tử

Trao Huy hiệu Đảng và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 tại xã Hàm Tử

Sáng ngày 27/1/2021, Đảng ủy xã Hàm Tử tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi đảng. Về dự và chỉ đạo có Đ/c Nguyễn Đức Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Đ/c Đào Hải Ngọc, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện.
Đợt trao Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ xã Hàm Tử có 16 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng, trong đó có 01 đảng viên 65 tuổi Đảng, 02 đảng viên 55 tuổi Đảng, 03 đảng viên 50 tuổi Đảng, 02 đảng viên 45 tuổi Đảng, 05 đảng viên 40 tuổi Đảng và 03 đảng viên 30 tuổi Đảng. Tại buổi lễ, thay mặt Huyện ủy Khoái Châu, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đã trao Bằng công nhận và gắn  Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Các đảng viên được nhận huy hiệu đảng lần này đều là những đảng viên gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị và địa phương.
          Trong năm 2020, Đảng bộ xã Hàm Tử đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Kinh tế xã hội đã đề ra. Công tác quản lí, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và môi trường đã đi vào nền nếp. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và mừng thọ đã tạo được sự chuyển biến lớn trong nhận thức của nhân dân. Chất lượng giáo dục tiếp tục phát triển. An ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát. Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng năm 2020, Đảng ủy xã Hàm Tử đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

Hoàng Huyền

Đài Truyền thanh huyện