Công ty cổ phần Châu Giang tổ chức hội nghị người lao động

Công ty cổ phần Châu Giang tổ chức hội nghị người lao động

Vừa qua, Cty CP May Việt Giang tổ chức hội nghị người lao động năm 2021. Về dự có Ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh; Bà Nguyễn Phương Hoa - Tổng Giám đốc công ty; Ông Chu Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện.
         Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid hoành hành đã ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới kinh doanh sản xuất khó khăn. Xong với sự cố gắng của Ban lãnh đạo công ty, sự nỗ lực của cán bộ đoàn viên người lao động nên sản xuất công ty phát triển, năm sau cao hơn năm trước: Doanh thu năm 2020 có hơn 2019: 40 tỷ đồng. Số công nhân lao động được tuyển thêm 124. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,5 triệu đồng/người/tháng lên 8,5 triệu động. Các chế dộ chính sách khác được đảm bảo. Đoàn viên công nhân phấn khởi tin tưởng. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2021: Công ty phấn đấu tăng cao hơn năm 2020.
        Việc thực hiện đúng chế độ cho người lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đã góp phần tạo niềm tin cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty, cống hiến vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Minh Tuấn-Thanh Định

LĐLĐ huyện Khoái Châu