Tổ chức Chương trình "Nước mát mùa hè" cho công nhân lao động dịp Tháng công nhân năm 2021

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “NƯỚC MÁT MÙA HÈ” CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NHÂN DỊP “THÁNG CÔNG NHÂN” NĂM 2021

Thiết thực chào mừng “Tháng công nhân” năm 2021. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Công đoàn công ty TNHH Việt Mỹ tổ chức chương trình “Nước mát mùa hè cho người lao động”, tổng trị giá 35 triệu đồng.
Việc sử dụng nước mát mùa hè, nhất là trong công ty có nhiều công nhân lao động (công ty TNHH Việt Mỹ gần 2000 công nhân), sẽ giúp đáp ứng hết nhu cầu cần thiết để công nhân lao động có nước mát uống trong quá thời gian làm việc nóng lực của mùa hè, đảm bảo có sức khỏe tốt. Từ đó tạo thêm động lực để giúp công nhân lao động hăng say lao động sản xuất, tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện