Không khí trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Khoái Châu

Không khí trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Khoái Châu

 

Một số hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, vừa thực hiện đúng quy định công tác phòng chống dịch Covid-19!

Văn phòng UBND huyện