Ngân hàng Chính sách xã hội hưởng ứng ngày không dùng tiền mặt

Ngân hàng Chính sách xã hội hưởng ứng ngày không dùng tiền mặt

Thực hiện văn bản số 3041/NHNN-TT ngày 04/5/2021 của Ngân hàng Nhà nước ‘Về việc hưởng ứng Ngày không tiền mặt”; Văn bản số 4689/NHCS-KTTC ngày 25/5/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội “Về việc hưởng ứng Ngày không tiền mặt” nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời hỗ trợ khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Quang Tuấn

Đài Truyền thanh huyện