Thông báo bán thanh lý tài sản Nhà làm việc các phòng ban UBND huyện Khoái Châu

Thông báo bán thanh lý tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi theo phương thức phá dỡ thuộc: Nhà làm việc các phòng ban UBND huyện Khoái Châu

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản theo phương thức phá dỡ thuộc: Nhà làm việc các phòng ban UBND huyện Khoái Châu.
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo bán tài sản công là vật tư thu hồi sau khi thanh lý phá dỡ thuộc: Nhà làm việc các phòng ban UBND huyện Khoái Châu, cụ thể như sau:
1.Tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan được giao nhiệm vụ xử lý tài sản:
- Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu
- Địa chỉ: Số 62 Đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0221 6268 119
2. Tên tài sản: Vật tư, vật liệu thu hồi sau khi thanh lý phá dỡ
3. Tổng giá trị: 28.595.000 đồng (Hai mươi tám triệu năm trăm chín lăm ngàn đồng)
4. Số tiền đặt trước (Đặt cọc):
- Số tiền đặt trước: 5.700.000 đồng  (20% giá khởi điểm)
- Hình thức nộp tiền đặt trước: Tiền mặt tại Phòng Tài chính – KH huyện Khoái Châu
5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản:
Từ 08 giờ ngày  18 tháng 6 năm 2021 đến hết 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2021
Địa điểm:  UBND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
6. Quy định về người không được mua tài sản: Theo khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ ngày 19/6/2021 đến hết 17 giờ 00 ngày 24/6/2021. Tài sản được niêm yết công khai tại UBND huyện Khoái Châu kể từ ngày ra thông báo.
8. Thời hạn, địa điểm mở cuộc bán niêm yết giá: 08 giờ 30 phút ngày 25/6/2021 tại UBND huyện Khoái Châu. Địa chỉ: Số 62 Đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
9. Thời hạn lựa chọn người được quyền mua tài sản: Ngay sau khi kết thúc cuộc bán niêm yết giá và các bên liên quan xác nhận vào biên bản niêm yết giá.
10. Cách thức đăng ký tham gia: Gồm phiếu đăng ký mua tài sản, bản sao giấy chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) nếu là cá nhân; hoặc giấy đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh) hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức), có chứng thực.
Mọi chi tiết xin liên hệ: UBND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; điện thoại: 0221 6268119 – 0915 037 299.

Nguyễn Thắm

UBND huyện