Chỉ đạo tiến hành rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021

UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo tiến hành rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị tiến hành triển khai rà soát các trường hợp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021:
1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, Tổ phòng, chống dịch cơ sở thần tốc rà soát, truy vết tất cả các đối tượng từng đến khám, chữa bệnh, chăm sóc, thăm bệnh nhân và cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021 đến ngày 30/9/2021, yêu cầu cách ly tại nhà và thực hiện ngay việc lấy mẫu xét nghiệm PCR; báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện, Email: phongytekc@gmail.com) trước 13h00 ngày 02/10/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
2. Đài Truyền thanh huyện và các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng , yêu cầu người dân từng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 15/9/2021-30/9/2021, khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế, để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch./.

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện