Thiết lập vùng cách ly, phong tỏa tạm thời phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu phố Vinh Quang, Thị trấn Khoái Châu

Vào hồi 04h00 ngày 01/10/2021, huyện Khoái Châu nhận được thông tin về trường hợp Trần Thị Nguyên địa chỉ ở Thị trấn Khoái Châu về từ Khoa Ung Bướu, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội về địa phương từ ngày 29/9/2021, có kết quả dương tính với Sars-Cov-2, (Bệnh nhân: Trần Thị Nguyên, sinh năm 1980, Quê Quán tại TTKC - Khoái Châu - Hưng Yên, Nghề Nghiệp: Y sỹ răng hàm mặt, Nơi làm việc: Khoa Liên Chuyên Khoa - Trung tâm y tế Khoái Châu)
UBND huyện Khoái Châu đã ban hành Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly, phong tỏa tạm thời phòng, chống dịch C0V1D-19 như sau:
  1. Địa bàn: Một phần xóm Đồng Tâm, Khu phố Vinh Quang, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
  2. Diện tích khu vực cách ly, phong tỏa: Khoảng 1 ha.
  3. Số người trong khu cách ly, phong tỏa: 12 hộ với 49 nhân khẩu.
  4. Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 gây ra.
  5. Thời gian cách ly, phong tỏa: Kể từ 6h00, ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Tổ chức thực hiện
  1. Giao Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc thiết lập vùng cách ly, phong tỏa tạm thời tại địa bàn trên theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan.
  2. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, UBND thị trấn Khoái Châu chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan Quyết định thành lập các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại khu vực cách ly, phong tỏa tạm thời.
  3. Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.
  4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND thị trấn Khoái Châu tổ chức triển khai việc thiết lập vùng cách ly, phong tỏa tạm thời khu vực trên theo đúng quy định cùa pháp luật và đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Một số hoạt động triển khai công tác phòng chống dịch tại Khu vực phong tỏa tại Một phần xóm Đồng Tâm, Khu phố Vinh Quang, Thị trấn Khoái Châu

 

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện