Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập xã An Vỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập xã An Vỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 03/11/2021, Tại Hội trường xã An Vỹ đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã An Vỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Văn phòng