Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu giải ngân đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra

Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu giải ngân đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra

Trước diễn biến phúc tạp của dịch bệnh COVID-19, song nhờ triển khai đồng bộ và kịp thời các giải pháp trong hoạt động tín dụng chính sách, nên thời gian qua nguồn vốn tín dụng chính sách tại phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu vẫn tăng trưởng, đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

         Đến hết tháng 11 năm 2021, đã có 11 chương trình tín dụng ưu đãi được đơn vị thực hiện giải ngân đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, với tổng dư nợ đạt hơn 429,380 tỷ đồng, tăng hơn 21 tỷ đồng tương đương với gần 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2021, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện còn triển khai chương trình cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động và phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid 19 với 01 doanh nghiệp, dư nợ 134 triệu đồng theo tinh thần Nghị quyết quyết 68/NQ-CP và QĐ số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hoạt động giao dịch tại trụ sở ngân hàng hay các điểm giao dịch xã đều được thực hiện đảm bảo quy định và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể từ huyện xuống cơ sở trong việc theo dõi, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách đảm bảo đúng quy định và giám sát hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích và không phát sinh nợ quá hạn./.

Quang Tuấn

Đài Truyền thanh huyện