Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện Khoái Châu

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở huyện Khoái Châu

Xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Khoái Châu đã quan tâm chú trọng công tác này. Trong đó, cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, tạo môi trường thông thoáng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
Là một trong những địa phương thường xuyên đứng trong top đầu của tỉnh về cải cách hành chính, những năm qua, UBND huyện Khoái Châu đã quyết liệt trong công tác này. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa liên thông luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, hầu hết hồ sơ công chứng, thủ tục đăng ký khai sinh tại bộ phận một cửa liên thông tại các xã, thị trấn đều được nhận, trả kết quả nhanh nhất, có khi chỉ trong vòng 5 đến 10 phút chờ đợi. Tinh thần, thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ cũng được quán triệt thường xuyên, khiến công dân đến giao dịch luôn cảm thấy gần gũi, thân thiện.
Tại bộ phận một cửa, mọi thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai, minh bạch có sổ theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cac xã cũng trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tính kết nối mạng internet, máy in, máy photo, máy scan; có ghế ngồi chờ, điều hòa, nước uống, quạt mát cho công dân. Những năm gần đây, huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tại bộ phận một cửa đều sử dụng thành thạo phần mềm quản lý và điều hành văn bản, phần mềm một cửa điện tử, Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử và các phần mềm chuyên ngành như hệ thống thông tin quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý hộ nghèo đa chiều, phần mềm quản lý chứng thực… Việc sử dụng các phần mềm giúp quá trình tra cứu thông tin được thực hiện nhanh và hiệu quả, tăng tỷ lệ chính xác, tạo thuận lợi cho công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo, giúp lãnh đạo địa phương dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của cán bộ. Hiện nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 100% cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.  Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, không có hồ sơ nào giải quyết chậm so với thời gian quy định.
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã, thị trấn được công khai tại bộ phận một cửa, trên Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử của huyện, trên hệ thống phần mềm áp dụng tại bộ phận một cửa. Trong đó, nội dung niêm yết công khai gồm: Các thủ tục hành chính; quy trình, thời gian giải quyết, mẫu tờ khai; hồ sơ, phí và lệ phí; số điện thoại đường dây nóng; hòm thư góp ý... để tạo điều kiện cho tổ chức và công dân tiện liên hệ công tác và giám sát. Điều này đã góp phần khắc phục tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức và công dân của cán bộ, công chức khi giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.
UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ theo dõi các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính sách về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; coi đây là tiêu chí đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Để bảo đảm hiệu quả cho việc sử dụng phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, huyện đã kịp thời tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, các phòng, ban liên quan và cán bộ các xã, thị trấn. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh, phê bình các đơn vị, địa phương lơ là, thực hiện chưa tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Theo số liệu thống kê tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo gồm: 57.688 hồ sơ; trong đó hồ sơ thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND huyện 5.164 hồ sơ; thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND xã, thị trấn là: 52524 hồ sơ. Toàn huyện có 25 xã, thị trấn không có hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn.
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thời gian  tới, huyện Khoái Châu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong cơ quan hành chính các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính, nhất là trong hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công.

Hoàng Huyền

Đài Truyền thanh huyện