Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay số thủ tục hành chính cấp huyện gồm có 486 thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính được đưa lên mức độ 4 là: 247 thủ tục ; Số thủ tục hành chính cấp xã gồm có 149 thủ tục hành chính, chưa có mức độ 4, hiện các xã, thị trấn đang rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện đưa lên mức độ 4. Song song với đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có yêu cầu. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

Hoàng Huyền

Đài Truyền thanh huyện