Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10/2021, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10/2021, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2021

1. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc các xã thu hoạch lúa mùa, trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo đúng lịch thời vụ. Tổng hợp báo cáo kết quả (lúa sản xuất vụ mùa 2021), tình hình sản xuất vụ đông 2021-2022, kế hoạch sn xut vụ xuân 2022.
Tiếp tục triển khai kế hoạch chứng nhận VietGap cho một số cây ăn quả chủ lực trên địa bàn huyện năm 2021; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sản xuất cây ăn qu an toàn theo VietGap;
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 về chương trình thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Phối hợp Sở Nông nghiệp tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP năm 2021.
Kịp thời xây dựng các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống ngập úng và an toàn công trình thủy lợi, đê điều để phòng mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 7, bão số 8.
2. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường
Tổ chức xử lý, giải toả vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thuỷ lợi, bến bãi thực hiện theo Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 20/10/2021, đã xử lý 94 trường hợp vi phạm đất đai trên đất nông nghiệp; tiếp tục tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020.
Trong tháng đã cấp 130 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện rà soát giấy chứng nhận Vlap tồn đọng tại thị trấn Khoái Châu và xã Hàm Tử; xử lý đất dôi dư.
Hoàn thiện các danh mục công trình gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu trình UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục đôn đốc các xã, thị trn rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.
3. Sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ CN-Thương mại-Dịch vụ.
Chỉ đạo các phòng chức năng, các xã có dự án đầu tư phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai bàn giao các công trình đưa vào sử dụng ci tạo, nâng cấp ĐH.53, ĐH.56 do UBND huyện làm chủ đầu tư.
Triển khai lập đồ án Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đô thị Phúc An, Khu nhà ở Anvi Central Park tại xã An Vĩ. Khu nhà ở Tân An tại xã An Vĩ và Tân Dân. Khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xà Dân Tiến; lập đồ án Quy hoạch xây dựng phân khu 1/2000 Khu đô thị Ecoland City tại xã Đồng Tiến và Hồng Tiến.
Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị huyện Khoái Châu giai đoạn 2017-2020, đinh hướng đến năm 2030;
Tiếp tục thực hiện Đ án hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
4. Tài chính, ngân sách
Điều hành thu chi ngân sách. Trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án dự kiến khởi công mới năm 2021-2022.
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; bảo vệ dự toán ngân sách năm 2022 với Sở Tài chính.
Thẩm định chủ trương đầu tư một số công trình dự kiến khởi công năm 2022. Đôn đốc các đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nghị Quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trên địa bàn huyện.
Đôn đốc Ban quàn lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định. Tham gia định giá tố tụng hình sự theo yêu cầu của 2 ngành Tòa án và Công an.

Nguyễn Thắm

Văn phòng