Không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022

Không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022 và quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

Chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2022 và quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid; nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống, dịch; đồng thi quản lý, bảo vệ nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ (viết tắt là người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19) theo Hướng dẫn của Bộ Y tế; UBND huyện chỉ đạo như sau:
  1. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán 2022; đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
  2. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân Không đi ra tỉnh ngoài, Không tập trung đông người trong những ngày nghỉ lễ.
  3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện tăng cường truyền thông yêu cầu người dân sinh hoạt, đi lại, vui chơi, đặc biệt trong những ngày ngh lễ, Tết, tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
  4. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 theo Hướng dẫn kèm Công văn trên của Bộ Y tế nhằm hạn chế lây nhiễm, phát hiện, sớm để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện