Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 10/2021

Kết luận giao ban tháng 10/2021 của UBND huyện

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện.
  2. Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa nông sản; chủ động phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho các loại cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Triển khai kế hoạch chứng nhận VietGap cho một số cây ân quả chủ lực trên địa bàn huyện năm 2021; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt việc sản xuất cây ăn quả an toàn theo VietGap; tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, sớm được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hỗ trợ xã Tân Dân hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.
  3. Hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng các đầu tư xây dựng công trình và một số công trình khác; đôn đốc nhà thầu thi công các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư. Tiếp tục tổng hợp, rà soát, bổ sung hoàn thiện các danh mục công trình sử dụng đất của các xã, thị trấn; đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện trình báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đảm bảo tiến độ.
  4. Tiếp tục xử lý, giải toả vi phạm đất đai, hành lang giao thông, thuỷ lợi, bến bãi thực hiện theo Kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên; Xúc tiến, triển khai việc thu hồi đất các dự án đấu giá đất xã Hồng Tiến; triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án Bắc Việt - Tân Dân. Xây dựng kế hoạch, thông báo thu hồi đất các dự án đấu giá đất xã Hồng Tiến.
  5. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dạy và học tại các nhà trường đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống dịch covid-19. Chỉ đạo các trường TH-THCS Chí Tân, Mầm non Hàm Tử, THCS Đông Kết hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Khoái Châu.
  6. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định phê duyệt đề án tuyên truyền quàng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và Kế hoạch tuyển quân của huyện.
  7. Rà soát, tổng hợp số lượng người có công, gia đình liệt sỹ thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiếp tục thực hiện thẩm định, thu hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện.
  8. Tiếp tục thực hiện quy trình về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thể thao & Du lịch huyện với Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa và Truyên thanh huyện (công tác cán bộ, bàn giao tài sản, tài chính, cơ sở vật chât... sau khi có Quyết định hợp nhất của UBND tỉnh).

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện