Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 07/2021

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 07/2021

MỘT SỐ NHIỆM  VỤ CHỦ YẾU 
1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh, ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là, gây hậu quả nghiêm trọng. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện.
2. Tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình, thống kê, cập nhật các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm soát tình hình công tác phòng, chống bệnh dịch Covid -19.
Tăng cường kiểm tra, rà soát các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện, tuyên truyền, vận động hạn chế tối đa các buổi hội họp, tụ tập đông người.
Chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp trên.
3.  Tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa nông sản; chủ động phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh cho các loại cây trồng và đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, thủy cầm, tiến hành kiểm tra các cơ sở có liên quan để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tiếp tục hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
4. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn.
5. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, quản lý các công trình đang triển khai như dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐT.377 đi ĐT.383, ĐH.51 (giai đoạn 1), ĐH.58. Thực hiện các dự án đang triển khai, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.
6. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn các hoạt động văn hóa, tuyên truyền kỷ niệm 76 năm cách mạng Tháng 8 (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2021).

Nguyễn Thắm

Văn phòng