Lịch công tác cơ quan tháng 01/2022

Lịch công tác cơ quan tháng 01/2022

DANH SÁCH
Phân công trực cơ quan tháng 01/2022
   
Ngày, tháng
Người trực
Thành viên
Trưởng ca
Phó ca
Thứ bảy, ngày 01/01/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Văn Tuấn - Chánh Văn phòng
0915.420.559
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đinh Thị Thu Hà
Chủ nhật, ngày 02/01/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Vũ Thị Tự - Phó Chánh Văn phòng
0912.981.369
 
Đ/c Bùi Minh Điềm
Trần Văn Huy
Thứ hai, ngày 03/01/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Thị Kim Liên
Phó Chánh VP
0914.763.979
Đ/c Hoàng Anh Hào
Nguyễn Thị Thắm
Thứ bảy, ngày 08/01/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Phạm Trần Đông
Phó Chánh VP
0985.033.125
Đ/c Bùi Minh Điềm
Đỗ Thị Ngát
Chủ nhật, ngày 09/01/2022
Thứ bảy, ngày 15/01/2022
Đ/c Đào Hải Ngọc - PCTUBND huyện
0365.118.686
Đ/c Đỗ Văn Tuấn - Chánh Văn phòng
0915.420.559
Đ/c Hoàng Anh Hào
Đinh Thị Thu Hà
Chủ nhật, ngày 16/01/2022
Thứ bảy, ngày 29/01/2022
Đ/c Lê Hải Nam - PCTUBND huyện
0986.475.972
Đ/c Vũ Thị Tự - Phó Chánh Văn phòng
0912.981.369
 
Đ/c Bùi Minh Điềm
Trần Văn Huy
Chủ nhật, ngày 30/01/2022

Nguyễn Thắm

Văn phòng