Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Đơn vị ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 02/2021/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 30/12/2021

Người ký: Đồng chí Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2021.signed.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện