Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển , xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 10199/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021,
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp huyện Khoái Châu năm 2021 thông báo một số nội dung sau:
1. Tài liệu ôn tập, nội quy, quy chế tuyển dụng
- Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu từ ngày 13/01/2022, địa chỉ: www.khoaichau.hungyen.gov.vn.
2. Lệ phí tuyển dụng: Không
3. Thời gian và địa điểm làm thủ tục dự tuyển
Thí sinh có mặt vào hồi 7 giờ 00 phút tại Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Khoái Châu (Địa chỉ: số 02, Ngõ 64, đường Nguyễn Khoái, Thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) ngày 24/01/2022 (thứ 2) để làm thủ tục.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn
- Ngày 23/01/2022: Hội đồng tuyển dụng tiến hành niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo bàn tổ chức phỏng vấn sát sạch.
- Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức năm 2021: tiến hành lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/01/2022 (thứ 2) tại Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Khoái Châu (Địa chỉ: số 02, Ngõ 64, đường Nguyễn Khoái, Thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)
- Thời gian phỏng vấn: 01 ngày, ngày 24/01/2022 (thứ 2).
- Địa điểm phỏng vấn:
+ Đối với bậc THCS và liên cấp: Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Khoái Châu (Địa chỉ: số 02, Ngõ 64, đường Nguyễn Khoái, Thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
+ Đối với bậc Mầm non và bậc Tiểu học: Cơ sở của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (cạnh phòng Giáo dục & Đào tạo huyện).
5. Yêu cầu đối với thí sinh đến tham dự phỏng vấn
- Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 48 giờ (đối với test nhanh) hoặc 72 giờ (đối với test RT-PCR) còn hiệu lực đến ngày phỏng vấn. Thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch Covid-19. Mang theo Bút viết và Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân (Còn hạn).
- Hội đồng tuyển dụng chỉ thực hiện kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn 01 lần theo quy định. Đối với những trường hợp người dự tuyển không có mặt vào hôm phỏng vấn (vì bất cứ lý do nào) thì coi như bỏ không tham gia phỏng vấn.
Hội đồng tuyển dụng yêu cầu thí sinh nắm rõ các thông tin trên để đến tham gia phỏng vấn theo đúng quy định. Nếu thí sinh có vướng mắc liên hệ với Hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại: 0974.592.493/ 0986.475.845 để được giải đáp./.

Nguyễn Thắm