Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu khóa VI nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 25/2/2022, Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Cao Cường, UVBCH TW hội CTĐ VN, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, Ở huyện có đồng chí Nguyễn Đức Sơn – TUV, Bí thư huyện ủy; Đ/c Hoàng Văn Tựu – PBT thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Lê Hải Nam - PCT UBND huyện, Đ/c Nguyễn Tường Tuấn – UVBTVHU, PCTTTHĐND huyện, Cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban, cùng 156 đại biểu tham dự hội nghị.
          Hội CTĐ huyện Khoái Châu hiện có 9.166 hội viên sinh hoạt tại 32 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội CTĐ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát đặc điểm, tình hình của địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội và các phong trào thi đua. Các cấp hội đã tham gia tích cực các hoạt động do Hội CTĐ tỉnh phát động và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 
Trong những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện đã tham mưu với HU- UBND huyện kiện toàn, bổ sung và thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện, xây dựng quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, quỹ nhân đạo, phát động cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam….
Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã vận động quỹ nhân đạo tiền mặt và hàng hóa hỗ trợ cho trên 18 nghìn lượt người khó khăn với tổng trị giá trên 11 tỷ đồng với nhiều hình thức như: Vận động và hỗ trợ xây mới 7 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình “Đông ấm vùng cao”, hỗ trợ người dân vùng miền chịu ảnh hưởng bới thiên tai, lũ lụt, vùng xâm nhập mặn, vận động và hỗ trợ cho người dân phòng chống dịch covid 19…
Ngoài ra, Ban vận động quỹ da cam của huyện luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong công tác vận động quỹ. Nhiệm kỳ qua, Toàn huyện vận động xây dựng quỹ da cam được trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đó, đã hỗ trợ cho trên 5.700 lượt nạn nhân chất độc gia cam trong đó: Tổ chức xây mới 22 căn nhà, Hỗ trợ 61 nạn nhân sửa chữa, xây công trình phụ, trao tặng con giống, sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt... cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam trong huyện. Phong trào “tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Các cấp hội đã tặng gần 11 nghìn suất quà với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn, Toàn huyện có 845 lượt địa chỉ nhân đạo đã được trợ giúp theo định kỳ mỗi năm từ 2-4 lần, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 lượt đối tượng với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, Mỗi năm ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện tổ chức từ 2-4 đợt hiến máu và tiếp nhận được 7.187 đơn vị máu (Vượt chỉ tiêu tỉnh giao từ 140- 220%).
 Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CTĐ huyện  phấn đấu đảy mạnh các hoạt động cuuws trợ xã hội, trợ giúp nhân đạo, giá trị cứu trợ của các cấp họi đạt từ 17 tỷ đồng trở lên, 100% cán bộ hội viên tiếp thu các nghị quyết, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nhân đạo, phấn đấu phát triển từ 500 – 1000 hội viên, hàng năm có 40% hội CTĐ cơ sở đạt xuất sắc, 100% cơ sở hội thực hiện tốt các cuộc vận động do tỉnh, huyện phát động, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 1,2% dân số đi hiến máu.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Cao Cường – UVBCH TW hội CTĐ VN, chủ tịch Hội chữ thập đỏ  tỉnh biểu dương những kết quả các cấp Hội CTĐ huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Hội CTĐ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Hội và phong trào CTĐ; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đưa nhiệm vụ công tác CTĐ vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của địa phương, đơn vị; quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp hội; chủ động sáng tạo triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động; kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào của hội…
          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đại biểu. 

Đào Mến – Thanh Bình

Đài Truyền thanh huyện