Huyện Khoái Châu chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, công sở

Huyện Khoái Châu chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, công sở

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, hiện nay F0 liên tục ra tăng; tại một số phòng, cơ quan, đơn vị đã có F0. Để chủ động kiểm soát các nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong các phòng, cơ quan, đơn vị; UBND huyện yêu cầu Thủ Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
  1. Chịu trách nhiệm nếu không có các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, để dịch bùng phát (ổ dịch) xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị không đi ra khỏi tỉnh nếu không thực sự cần thiết, nếu có việc thật sự cần thiết phải đi ra khỏi địa bàn thì phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị (đảm bảo một cung đường hai điểm đến). Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức...của đơn vị mình thực hiện nghiêm thông điệp 5K và phải đeo khẩu trang trong xuất quá trình làm việc.
  2. Kiểm soát khách đến làm việc, giao dịch, thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch khác. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về khai báo y tế và cách ly y tế; tăng cường thực hiện các biện pháp để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.
  3. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Nghiêm cấm việc tổ chức ăn uống tập trung đông người, sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.
  4. Chủ động kit test để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức vào chiều chủ nhật hoặc sáng thứ hai hàng tuần trước khi cán bộ vào làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Thắm

UBND huyện