Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Khoái Châu

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Khoái Châu

Đơn vị ban hành: UBND huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 03/2022/QĐ-UBND

Ngày Ban hành: 14/01/2022

Người ký văn bản: Phạm Xuân Thắng

Trích yếu: Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 03.2022.signed.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện