Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 – Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 – Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 13/5 – Huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 – Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c : Đào Hải Ngọc – UVBTVHU – Phó CTTT UBND huyện –Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

Thực hiện nhiệm vụ PCTT& TKCN năm 2021, ngay từ đầu mùa mưa bão, UBND, BCH PCTT&TKCN huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Chủ động xây dựng các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả đối với các tình huống thiên tai, đảm bảo sát với thực tế.Tiếp tục chỉ đạo các địa phương củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN và xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật tư phương tiện phục vụ công tác PCTT theo phương châm “4 tại chỗ” được tăng cường. Duy trì tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý sự cố các công trình ngay từ giờ đầu. Triển khai, thực hiện kế hoạch tu bổ, sửa chữa cải tạo các công trình đê điều. Năm 2021, trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và bão số 7 gây ra gió mạnh cấp 5, cấp 6 giật cấp 8, mưa lớn làm úng một số vùng cục bộ. Do có sự chỉ huy, chỉ đạo ứng phó trước và sau bão của Ban chỉ hủy PCLB các cấp nên đã giảm thiểu được thiệt hại do bão và áp thấp gây ra. Các sự cố công trình đều được xử lý kịp thời.

Về công tác phòng chống úng, năm 2021 – 2022 công tác nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải đã hoàn thành 29.860/30.000m3, tiểu thủy lợi nội đồng của các xã, thị trấn đã thực hiện được 64.250m3. Các công trình thủy lợi được xây dựng và duy tu đảm bảo -  UBND huyện chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra duy tu, sữa chữa các cống dưới đê, bối được bảo dưỡng máy đóng mở, vệ sinh thượng hạ lưu cống đảm bảo việc thoát nước khi có mưa bão.Thực chương trình xây dựng đê kiểu mẫu, huyện chỉ đạo các xã và cơ quan chuyên môn tổ chức phát quang mái đê với tổng khối lượng 158.556m2. …

Tại hội nghị, đại biểu các xã thị trấn đã có nhiều ý kiến tham luận và đề xuất, kiến nghị với UBND huyện để nâng cao hiệu quả trong công tác PCTT và TKCN trong thới gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí : Đào Hải Ngọc – UVBTVHU – Phó CTTT UBND huyện –Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà BCH PCTT&TKCN huyện và các xã thị trấn đã đạt được trong năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đ/c kết luận nêu rõ: Các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị các cấp về công tác PCTT&TKCN, giảm nhẹ thiên tai năm 2022; Thành lập, kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đi vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã qui định; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền  tới mọi người dân về Luật phòng chống thiên tai; Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Các đơn vị chức năng, BCH PCTT&TKCN huyện tổ chức tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều trước mùa lũ bão, xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến; UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra đánh giá công trình phục vụ tưới tiêu, đánh giá lại năng lực phòng chống mưa úng của từng công trình trên cơ sở đó có kế hoạch tu bổ, bảo dưỡng công trình xong trước mùa mưa bão; Đặc biệt tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp các ngành, làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi. Triển khai tích cực công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với nguyên tắc: Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ theo sự phân công, phân cấp đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH  trên địa bàn.

Thanh Hương – Thanh Bình