Phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển vào Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu, danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 quyết định phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển vào Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu và công bố danh mục tài liệu ôn tập (chi tiết theo file đính kèm).

QĐ phê duyệt thí sinh đủ điều kiện: 94.pdf

QĐ danh mục tài liệu: 06.pdf

Hoàng Nam

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu