Khoái Châu giao ban, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch số 107/KH – UBND ngày 12/8/2021 và kế hoạch số 122/KH UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện về thực hiện về thực hiện giải tỏa vi phạm và cấp giấy CNQSDĐ

Khoái Châu giao ban, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch số 107/KH – UBND ngày 12/8/2021 và kế hoạch số 122/KH UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện về thực hiện về thực hiện giải tỏa vi phạm và cấp giấy CNQSDĐ

Ngày 8/7, UBND huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị giao đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch số 107/KH – UBND ngày 12/8/2021 và kế hoạch số 122/KH UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện về thực hiện về thực hiện giải tỏa vi phạm và cấp giấy CNQSDĐ. Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có đ/c Đào hải Ngọc, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách xã, Thị Trấn và đại diện lãnh đạo, địa chính tư pháp các xã, Thị Trấn.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành các Công văn về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về xử lí giải toả vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông, thuỷ lợi năm 2022, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2022 và nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiệm vụ cấp, trao GCN.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số giấy toàn huyện cấp được là 1524 giấy, trong đó; 219 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu; 1305 cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý được 58 trường hợp đất dôi dư thu được trên 7 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại còn 32.663 GCN đã cấp theo dự án VLAP chưa trao, trong đó 29.231 GCN đất nông nghiệp và 3.432 đất ở. Do người dân đang thế chấp GCN QSDĐ cũ tại các tổ chức tín dụng hoặc người khác, sai thông tin người sử dụng trên GCN, sai thông tin thửa đất (vị trí, kích thước, diện tích,…).

Về giải toả công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, thuỷ lợi.UBND huyện tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao cả 25 xã, thị trấn đẩy nhanh, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ được giao. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triệu tập lãnh đạo UBND các xã quán triệt, quyết liệt tổ chức thực hiện giải toả.Tính từ ngày 12/8/2021 đến nay, trong thời gian 11 tháng, tổng số vi phạm đã giải toả là 442/482 trường hợp, đạt 91,7%. Một số xã có số lượng các trường hợp giải toả đạt chỉ tiêu giao cao như: Đông Kết giải toả được 73/77 trường hợp (94,8 %), Liên Khê xử lí giải toả 109/110  trường hợp (99%), Tân Dân giải toả được 54/57 trường hợp (94,7%), TT Khoái Châu 32/32  trường hợp... Các vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông đã xử lý, giải tỏa được 373/916 trường hợp, đạt tỷ lệ 40,7%. Còn tồn đọng chưa giải tỏa là 543 trường hợp, chủ yếu tập trung ở xã Phùng Hưng, An Vĩ, Liên Khê, thị trấn Khoái Châu... Hầu hết các trường hợp là vi phạm cũ, xảy ra từ trước 16/3/2016. Tính đến 5/7/2022, toàn huyện đã xử lý được 107 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, bến bãi, đạt tỉ lệ 47,77%. Một số trường hợp vi phạm mới ở An Vĩ, Phùng Hưng, Dân Tiến, Dạ Trạch, Hàm Tử cơ bản đã được các xã tổ chức xử lí giải toả.

          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương cũng đã trình bày những khó khăn vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp về việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, thuỷ lợi; cấp giấy CNQSDĐ, trao GCN tồn đọng tại đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.

            Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới UBND các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Tổng hợp, giải quyết các trường hợp tồn đọng. Rà soát, tổng hợp các trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chưa được cấp GCN, phân nhóm các dạng, đề xuất giải quyết theo từng nhóm cụ thể.

Hoàng Huyền - TTVH&TT