Công bố bảng tổng hợp điểm phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Khoái Châu năm 2022

Công bố bảng tổng hợp điểm phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Khoái Châu năm 2022

 

Ban QLDA huyện Khoái Châu - HĐTD Viên chức năm 2022 công bố bảng tổng hợp điểm phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Khoái Châu năm 2022.

Chi tiết theo file đính kèm./.

Bảng tổng hợp điểm: Bảng tông hợp.pdf

Hoàng Nam