Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu năm 2022

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu năm 2022 đôi với 6 thí sinh, trong đó: 

- Số thí sinh trúng tuyển: 3 người 

- Số thí sinh không trúng tuyển: 3 người 

Chi tiết theo quyết định đính kèm: QĐ.pdf

Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện