Ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đê và hành lang giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện xuất hiện việc đổ trộm rác thải vào ban đêm lên mặt, mái đê, hành lang đường ĐT 378 thuộc địa phận xã Nhuế Dương, Thành Công, Chí Tân... và đốt cháy gây ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật Đê điều, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; Một số tuyến đường như ĐT 379 ( đoạn gần KTX trường Đại học SPKT Hưng Yên; ĐT377 ( đoạn bãi rác xã Tân Dân gần khu dự án sinh thái Châu Linh xã Dạ Trạch, bãi rác xã Thành Công giáp ranh xã Đồng Thanh huyện Kim Động)... tình trạng rác thải đổ bừa bãi không đúng quy định tràn lên lề đường, lòng đường gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông và việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới...
Để thực hiện Luật Đê điều, Luật Giao thông đường bộ đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu”, Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 4/8/2022 của UBND huyện về việc tổ chức ra quân giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện năm 2022. UBND huyện Khoái Châu yêu cầu:
1. Đối với các xã, thị trấn
- Tiếp tục tuyên truyền nhân dân đổ rác thải đúng nơi qui định, không đổ rác lên mặt đê, mái đê, không đổ rác, vứt rác lên lòng, lề đường các tuyến đường như ĐT 378; ĐT 379, ĐT 377...; có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. UBND xã Thành Công, Nhuế Dương chỉ đạo xử lý vận chuyển khối lượng rác thải trên đê đi xử lý theo quy định; UBND xã Tân Dân có biện pháp xử lí kiên quyết, ngăn chặn việc đổ rác bừa bãi ngay lòng, lề đường ĐT 377 khu vực đường vào bãi rác của thôn Bãi Sậy 1 gây ông nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan trong xây dựng Nông thôn mới Kiểu mẫu xã Tân Dân và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, thời gian xử lí xong trước ngày 15/10/2022.
Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện xuất hiện việc đổ trộm rác thải vào ban đêm lên mặt, mái đê, hành lang đường ĐT 378 thuộc địa phận xã Nhuế Dương, Thành Công, Chí Tân... và đốt cháy gây ô nhiễm môi trường, vi phạm
- Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải: sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng; xử phạt nghiêm theo qui định của pháp luật.
2. Các cơ quan, đơn vị:
- Công an huyện chỉ đạo Công an xã tăng cường mật phục kiểm tra, phát hiện xử lý các đối tượng đổ trộm rác trên đê, trên các tuyến đường vi phạm Luật Đê điều, Luật Giao thông đường bộ, Luật Môi trường năm 2020. Kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; xem xét hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn và đơn vị làm dịch vụ môi trường tăng cường công tác vận chuyển thu gom rác tới điểm chôn lấp của địa phương, thực hiện biện pháp đảo trộn phun chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường.
- Hạt QLĐ Khoái Châu phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, phối hợp tốt với UBND các xã có đê, bối và các cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm các vi phạm,
- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã có đê, bối, các xã có các tuyến đường tỉnh, đường huyện đi qua, xử lý dứt điểm các vi phạm về đổ trộm rác, đổ rác, xả rác không đúng quy định...
UBND huyện yêu cầu UBND các xã, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Hoàng Nam