Khẩn trương thực hiện xử lí giải tỏa công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi, đê điều và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép

Thực hiện công văn số 2040/UBND-KT2 ngày 4/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch số 93A-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo số 2364/TB-UBND ngày 23/8/2022 kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban tháng 8 năm 2022 về thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh và giao chỉ tiêu xử lí giải toả vi phạm trong thời gian tới; Kết luận số 13-KL/HU của Ban thường vụ Huyện uỷ ngày 19/9/2022 về xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Đến nay toàn huyện đã giải toả được 109/278 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp (đạt 39,2 %); xử lí giải toả vi phạm hành lang thuỷ lợi được 121/269 trường hợp (đạt 44,9%); xử lí vi phạm hành lang an toàn giao thông: Đa số các xã đã tích cực ra quân từ ngày 25-30/9/2022, xử lí mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, cây cối dọc các trục đường giao thông che khuất tầm nhìn điển hình như các xã Dân Tiến, Thành Công, Đông Tảo, An Vĩ, Thị trấn Khoái Châu... đã tạo hành lang thông thoáng, giao thông đi lại thuận lợi...
Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp vi phạm còn một số xã chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý theo quy định, dẫn đến việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép chưa triệt để, tiến độ còn chậm, một số xã chưa có kết quả xử lí vi phạm trên đất nông nghiệp như Phùng Hưng, Hồng Tiến... đặc biệt việc xử lí vi phạm hành lang thuỷ lợi rất chậm như Đại Hưng, Đồng Tiến, Liên Khê...một số xã vẫn chưa có hình ảnh báo cáo kết quả ra quân giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông như: Dạ Trạch, Đại Tập, Đông Ninh...
Để tiếp tục thực hiện hoàn thành việc giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất hành lang giao thông, hành lang thủy lợi, UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Các phòng, ngành của huyện: Theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn: Giải toả các trường hợp có công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, bến bãi...; Phòng Kinh tế và Hạ tầng tích cực tham mưu chỉ đạo xử lí giải toả vi phạm hành lang giao thông và tổng hợp số liệu báo cáo; Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp xí nghiệp KTCTTL Châu Giang, trạm quản lí công trình Điên Biên, Hạt quản lí đê chỉ đạo xử lí giải toả vi phạm hành lang thuỷ lợi, đê điều; đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ theo bảng biểu hàng ngày về Phòng TN&MT và trên nhóm zalo để tổng hợp báo cáo UBND huyện. Thanh tra huyện phối hợp với phòng Nội vụ huyện tham mưu thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm mới, tái lấn chiếm; nhất là các trường hợp tái vi phạm sau tổ chức giải toả, không kiên quyết xử lí, giải toả vi phạm, không hoàn thành chỉ tiêu giao.
2. UBND các xã, thị trấn
- Tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Kế hoạch 93a /KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; Kết luận số 13-KL/HU ngày 19/9/2022 của Ban thường vụ Huyện uỷ; Thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát bổ sung đầy đủ các trường hợp vi phạm, có biện pháp kiên quyết, hiệu quả xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, đê điều, giao thông, thuỷ lợi. Đến 31/10/2022 xử lí giải toả xong 100% các trường hợp vi phạm sau ngày 01/7/2014 theo chỉ tiêu đã giao cho UBND các xã, thị trấn tại Thông báo số 2364/TB-UBND ngày 23/8/2022 của UBND huyện.
- Tổng hợp báo cáo kết quả xử lí giải toả vi phạm trong thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về UBND huyện qua phòng Tài nguyên và Môi trường vào chiều thứ 5 hàng tuần và thường xuyên trên nhóm Zalo để tổng hợp báo cáo lãnh đạo huyện và chỉ đạo kịp thời.
- UBND xã Phùng Hưng khẩn trương hiện tốt Thông báo số 2355/TB UBND ngày 27/7/2022 về Kết luận của chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND xã Phùng Hưng xử lí vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp đối với hộ ông Đỗ Văn Cường, thôn Tiểu Quan; Tổ chức giải toả vi phạm cần đảm bảo theo đúng trình tự quy định của pháp luật, an toàn tuyệt đối, ổn định dân cư, không để sai phạm về trình tự và tổ chức thực hiện, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp... và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo xử lí giải toả các vi phạm trên đất nông nghiệp còn để chậm trễ không đảm bảo tiến độ huyện giao.
UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Hoàng Nam