Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Khoái Châu là huyện lớn nhất tỉnh Hưng Yên, gồm 25 xã, thị trấn, là huyện nằm phía Tây của tỉnh Hưng Yên, ven bờ tả ngạn sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh). Tổng diện tích tự nhiên 13.082,05ha, trong đó đất nông nghiệp có 8.855,33ha chiếm 67,69%, đất phi nông nghiệp có 4.217,33ha chiếm 32,24%; đất đai màu mỡ, người nông dân năng động, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi. Với đặc điểm là huyện thuần nông, nông nghiệp là chủ đạo, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng và phát triển chăn nuôi trang trại sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, luôn dẫn đầu tỉnh về năng suất, chất lượng, các loại cây trồng hàng năm, cây ăn quả và các loại nông sản đặc sản; là một trong những địa phương cung cấp nguồn nông sản, hàng hoá lớn cho Thủ đô Hà Nội.
Trong thời gian qua UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo tới các xã, thị trấn thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về quản lí đất đai, hành lang giao thông, thuỷ lợi....tuy nhiên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh mẽ phát triển sản xuất, người dân tự ý xây dựng các công trình tạm để cất chứa nông cụ, thức ăn chăn nuôi, bảo vệ cây trồng, vật nuôi... Mặt khác, nhu cầu đất ở, đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ tăng cao trong khi việc thu hồi đất để đấu giá cho nhân dân làm nhà ở chưa đáp ứng được nhu cầu, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh, dịch vụ còn ít, công tác quản lí về đất đai ở mốt số xã, thị trấn còn hạn chế chưa kiên quyết, triệt để dẫn đến tình trạng vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, hành lang thuỷ lợi, giao thông. gia tăng, khó xử lý, đặc biệt ở những xã thuận lợi giao thương, kinh doanh, dịch vụ, những xã, TT có các sông trục chảy qua...
Sau một thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch, UBND huyện Khoái Châu báo cáo kết quả thực hiện, chi tiết theo báo cáo đính kèm./.
Báo cáo: 358_BC_UBND_29_08_2022.pdf

Hoàng Nam