Báo cáo về tình hình triển khai GPMB một số dự án trọng điểm

Thực hiện Công văn số 1223/STNMT-ĐKCGCN ngày 27/7/2022 của Sở TN&MT, UBND huyện Khoái Châu báo cáo tiến độ GPMB một số dự án trọng điểm như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp sạch:
Thực hiện Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận bổ sung dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn các huyện: Ân Thi và Khoái Châu, UBND huyện đã thành lập Hội đồng BTHT&TĐC tại Quyết định số 9814/QĐ-UBND ngày 09/12/2021, tổ chức thực hiện công tác GPMB.
Sau khi thành lập Hội đồng bồi thường và tái định cư, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến ngày 21/12/2021, Hội đồng đã họp, giao nhiệm vụ và chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư, UBND xã Hồng Tiến, các cơ sở thôn có đất thu hồi triển khai GPMB theo đúng quy định.
UBND xã và cơ sở thôn đã kiểm tra đối chiếu các số liệu về đất đai của các hộ dân trong phạm vi GPMB và gửi Thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi. Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện phối hợp với UBND xã, Chủ đầu tư đến từng hộ gia đình có đất bị thu hồi để gửi thông báo thu hồi đất, tài liệu tuyên truyền, tờ khai đất đai tài sản và lập biên bản giao nhận hồ sơ đến từng hộ, tuyên truyền cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ đến tất cả các hộ dân có đất bị thu hồi.
UBND huyện Khoái Châu đã ban hành 03 Quyết định kiểm đếm bắt buộc, Quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, và đã tổ chức tuyên truyền, vận động đối với các hộ đã có quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc vào ngày 22/4/2022. Quá trình trước khi tổ chức cưỡng chế, có 02 hộ đã tự chấp hành, kê khai kiểm đếm. Ngày 28/6/2022, CT UBND huyện đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với hộ bà Đào Thị Sáng, thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.Đến nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án 06 đợt và đã tổ chức chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi, 203/215 hộ đã ký nhận tiền và bàn giao đất để thực hiện dự án. Còn lại 12/215 trường hợp vắng nhà chưa đến nhận tiền, hiện đang tiếp tục mời về để chi trả nốt.
2. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 3:
Khu công nghiệp số 3 được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 tại văn bản số 800/TTg-CN ngày 29/6/2020; và được Thủ tướng Chính phủ Quyết định Chủ trương đầu tư số 1711/QĐ-TTg ngày 20/10/2021, với quy mô diện tích 159,71 ha, địa điểm thuộc địa bàn các xã: xã Hồng Tiến, Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Sau khi được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Khoái Châu, Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND huyện trong việc rà soát, lập danh sách thu hồi đất. Ngày 21/6/2022, UBND huyện đã ban hành 1166 Thông báo Thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi để thực hiện dự án và 02 Thông báo thu hồi đất đối với diện tích đất công ích và GTTL do UBND xã Hồng Tiến quản lý, thành lập Hội đồng BTHT&TĐC để thực hiện GPMB. Hiện nay Hội đồng đang tổ chức phát Thông báo thu hồi, các tài liệu tuyên truyền đến người dân có đất thu hồi và hướng dẫn kê khai, kiểm đếm, đến nay đã kê khai được 160 hộ, HĐ BTHT&TĐC cùng UBND xã đang kết hợp tiến hành xét duyệt nguồn gốc đất, nhân hộ khẩu làm căn cứ GPMB.
Quá trình thực hiện có một số vướng mắc do các hộ dân đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương nên quá trình phát tờ khai, hướng dẫn kê khai gặp nhiều khó khăn, HĐ BTHT&TĐC phải đi gặp các hộ dân vào buổi tối, vào cuối tuần khi các hộ này về địa phương./.

 

Hoàng Nam