Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 9, nhiệm vụ chủ yếu tháng 10 năm 2022

I. LĨNH VỰC TRIỂN KINH TẾ
1. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ mùa. Tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa 2022, kế hoạch sản xuất vụ đông 2022-2023 và vụ xuân 2023.
Tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế-Agroviet 2022 tại trung tâm Xúc tiến thương mại Bộ Nông nghiệp.
Phối hợp với Phòng chăn nuôi – Sở nông nghiệp kiểm tra điều kiện chăn nuôi tại các xã trên địa bàn huyện (thời gian từ ngày 22-28/9/2022).
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc nâng cao các tiêu chí xác định nông thôn mới, sớm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn các xã thực hiện tốt nội dung Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện về việc tổ chức cuộc thi Tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu huyện Khoái Châu năm 2022. Chỉ đạo, đôn đốc 10 xã trên hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.
2.  Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Ban hành 109 văn bản về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện.
Tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Khu công nghiệp sạch tại xã Hồng Tiến, Dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã Phùng Hưng, Đại Hưng, Tứ Dân, Bình Kiều, Hồng Tiến.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND và KH 107/KH-UBND ngày 12/8/2021. Tính đến 20/9/2022 không phát sinh vi phạm mới, đã xử lý được 446/482 trường hợp vi phạm (92,53%), còn lại 36 trường hợp tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo xử lý  giải tỏa.… tiếp tục rà soát tập hợp số liệu chính xác các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo UBND huyện.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 10/9/2021 về đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc các xã thực hiện các nội dung của KH. Trong tháng 9, tổng số giấy chứng nhận toàn huyện đã hoàn thiện và trình ký là 152 giấy trong đó: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 15 giấy chứng nhận (Đất ở: 15 GCN, đất nông nghiệp: 0 GCN), Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 137 giấy chứng nhận (Đất ở: 122 GCN, đất nông nghiệp: 15 GCN), đã xử lý 12 trường hợp dôi dư, tổng thu: 1.121.990.850 đồng. Tiếp nhận, thẩm định 42 hồ sơ đính chính GCN QSDĐ. Tiếp nhận, thẩm định, ra QĐ thu hồi 9 GCN cấp không đúng quy định của pháp luật từ công dân.
3. Sản xuất Công nghiệp,  TTCN và XD, Thương mại-Dịch vụ
Trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch: Phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Ecoland city tại xã Hồng Tiến, Đồng Tiến; Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu đô thị Phúc An, Khu nhà ở Anvi Central Park tại xã An Vĩ. Khu nhà ở Tân An tại xã An Vĩ và Tân Dân. Khu đô thị mới Đông Khoái Châu tại xã Dân Tiến. Khu dân cư mới Tân Dân trên địa bàn xã Tân Dân. Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường ĐH.57, huyện Khoái Châu, Khu nhà ở Tiến Hưng trên địa bàn xã Dân Tiến, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu.
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án: Xây dựng nhà chuẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm, nhà hành chính - Hội trường và nhà phẫu thuật Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu; Cải tạo, nâng cấp ĐT.384 Đoạn từ ĐT.377 đến đường di sản, huyện Khoái Châu.
Đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. Hạt giao thông tăng cường duy tu sửa chữa các tuyến đường tỉnh uỷ thác và huyện quản lý.
 Tiếp tục đôn đốc các xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn huyện. Triển khai ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn huyện.
Tổ chức Hội nghị tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2022.
Tham dự lớp đào tạo kiến thức về phát triển thị trường khoa học công nghệ do sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.
4. Tài chính, ngân sách
Tính đến 20/9/2022: Ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn là 519.565  triệu đồng, ước thực hiện chi ngân sách là: 433.244 triệu đồng.
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện, các đơn vị trường học và UBND các xã, thị trấn thực hiện dự toán tháng 10 năm 2022 đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chi của các đơn vị.
Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chưa được lập hồ sơ quyết toán. Đôn đốc Ban quản lý các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn rà soát các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.
Trong tháng thẩm định và cấp 105 hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể.
II. VỀ LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Triển khai nhiệm vụ năm học các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở,... Tặng quà nhân dịp khai giảng năm học mới cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản cho các trường học trên địa bàn huyện.
Hoàn thiện hồ sơ thư viện chuẩn các trường THCS Đại Hưng, TH-THCS Thành Công, TH-THCS Hàm Tử. Chỉ đạo các trường hoàn thiện hồ sơ kiểm định trường chuẩn quốc gia vào tháng 10: TH&THCS Hàm Tử, Trường MN Bình Minh, MN Dạ Trạch, Tiểu học Thị trấn.
2. Lĩnh vực Lao Động -TB&XH
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch mục tiêu giảm nghèo huyện Khoái Châu năm 2022.
Hàng tháng chi trả trợ cấp hàng tháng gần 4.000 đối tượng chính sách, trên 8.000 đối tượng BTXH,  đúng đối tượng, kịp thời gian. Chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng người có công; hỏa táng; chi trả trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên đượt 1; miễn giảm học phí cho đối tượng…
Tiế tục thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà ở Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
3. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Tuyên truyền, tổ chức Lễ hội Triệu Việt Vương xã Dạ Trạch năm 2022. Chỉ đạo và hướng dẫn xã Việt Hòa đón Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đình Lôi Cầu.Tuyên truyền các tiêu chí xây dựng Làng văn hóa nhằm nâng cao chất lượng các Làng văn hoá năm 2022.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện, tập trung kiểm tra cửa hàng internet, karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn.
Tổ chức thành công giải quần vợt, bóng đá giữa các đội bóng phong trào trên địa bàn huyện.
4. Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn).
Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tiêm vắc-xin trên địa bàn quản lý.
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và an toàn vệ sinh thực phẩm;
III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, THANH TRA, TIẾP DÂN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT.
1. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính
Phối hợp với đoàn kiểm tra công tác thực hiện CCHC và PAPI của Sở Nội vụ đi thực tế 5 xã, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện CCHC, tổ chức buổi làm việc với đoàn để tổng kết công tác CCHC và PAPI năm 2022.
Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức và tham gia dự thảo Đề án tinh giản biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính. Xem xét tinh giảm biên chế đối với công chức xã Liên Khê.
Triển khai nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xây dựng điển hình tiên tiến găn với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.
2. Công tác quân sự
Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ trước, trong và sau Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam, duy trì tổ KSQS kiêm nhiệm thường xuyên tuần tra trong các ngày trực cao điểm.
Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm, xã, diễn tập Quốc phòng An ninh năm 2022 gồm các xã: Bình Kiều, Tứ Dân, Đông Kết, Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập, Liên Khê. Tổ chức luyện tập phương án chuyển trạng thái SSCĐ khi có tình huống xảy ra.
Huy động quân nhân dự bị đi huấn luyện tại E111F306 Quân đoàn 2 đảm bảo quân số và chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
3. An ninh
Tội phạm về trật tự xã hội: Trong tháng phát hiện 17 vụ (Cố ý gây thương tích 04; Trộm cắp tài sản 02; Đánh bạc 01; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01; Sử dụng tài liệu giả 01; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 07) Kết quả: Khởi tố: 02 vụ/ 03 bị can, xử phạt hành chính: 02 đối tượng. Đang xác minh: 12 vụ; làm 04 người bị thương, thiệt hại khoảng 8.000.000đ; thu giữ 570.000 đồng.
- Tai nạn giao thông: trong tháng xảy ra 03 vụ, so với tháng trước tăng 02 vụ.
- Công tác PCCC và CNCH: Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy: Vào hồi 00h15’, ngày 26/8/2022, xảy ra cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Vượng ở xóm 10, thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.
Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo vệ, bảo đảm ANTT tại địa phương. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đặc biệt hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu.
4. Thanh tra, tiếp dân, giáo dục pháp luật
Trụ sở Tiếp công dân phối hợp với Thanh tra huyện và các cơ quan liên quan đã tổ chức tiếp dân, nhận và xử lý giải quyết đơn theo đúng thẩm quyền. Tổ chức Đoàn Thanh tra về kinh tế xã hội theo kế hoạch.
Tham gia hoàn thiện hồ sơ các vụ việc cưỡng chế, xử lý vi phạm hành chính. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện theo các nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 10/2022
1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh, ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là, gây hậu quả nghiêm trọng. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tiêm chủng Vắc- xin Covid-19 cho các lứa tuổi theo khuyến cáo của Sở Y tế, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó khi có bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập để phòng tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
2. Đôn đốc các xã Bình Minh, Ông Đình, Thuần Hưng hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu, các xã Đông Tảo, An Vĩ, Thành Công, Đông Kết, Bình Kiều, Dân Tiến, Việt Hoà  hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao đề nghị tỉnh thẩm định. Chỉ đạo, đôn đốc 10 xã trên hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.
3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP, chương trình hỗ trợ lành nghề, hỗ trợ HTX, THT, cơ giới hoá.
4. Nghiên cứu báo cáo Báo cáo về phương án phân bổ khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và môi trường, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trên địa bàn huyện.
5. Phối hợp Sở Thông tin và truyền thông đôn đốc, hướng dẫn triển khai bồi dưỡng, tập huấn Chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã trên địa bàn huyện, tích cực tuyên truyền triển khai Đề án 06.
6. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Viễn thông Hưng Yên tổ chức, hướng dẫn, tập huấn cho 72 trường học thuộc UBND huyện sử dụng phần mềm quản lý VB và ĐH chung của tỉnh.
7. Lực lượng vũ trang tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, đặc biệt tại các địa điểm có nguy cơ phát sinh vấn đề phức tạp. Kiểm tra, nắm bắt tình hình chặt chẽ mọi diễn biến để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chú trọng triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu
8. Thực hiện các nhiệm vụ phải hoàn thành năm 2022 và những năm tiếp theo của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là đơn vị sự nghiệp giáo dục gắn với tinh giản biên chế… (đến giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% viên chức đưa ra ngoài trả lương ngân sách NN; Dự kiến đưa ra tự chủ về tài chính đối với mỗi cấp học 01 đơn vị).
9. Thiện kiểm tra công vụ, việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ; số 15/CT-CTUBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; số 08/CT-CTUBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị./.