Thông báo phát động Cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn huyện Khoái Châu

Ngày 12/9/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Cuộc thi diễn ra trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/10/2022 đến 23h59 phút ngày 20/10/2022 với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Để cuộc thi được tổ chức thành công, đạt hiệu quả, Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi; chỉ đạo, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” tại địa chỉ: https://sotuphap.hungyen.gov.vn hoặc https://myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu phap-luat-nam-2022-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-30234 được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi: Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp. Điện thoại: 0766.477.327 (đ/c Nhung).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp thực hiện./.

Hoàng Nam