Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện, triển khai Đề án 06

Thực hiện Công văn số 13/TCTĐA06 ngày 01/6/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hưng Yên về việc sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06. Tổ công tác Đề án 06 huyện Khoái Châu báo cáo kết quả thực hiện cụ thể theo báo cáo đính kèm./.
Báo cáo: 05_BC_TCTĐA06_24_06_2022.pdf

Hoàng Nam