Thực hiện Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh"

Thực hiện Công văn số 1809/SYT-NV ngày 09/9/2022 của Sở Y tế Hưng Yên về việc thực hiện Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh”. Nhằm nâng cao ý thức, hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khoẻ thông qua việc cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh; tăng cường vai trò và trách nhiệm của các Ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong việc huy động sự đồng thuận của người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với 3 trụ cột phòng, chống dịch ( xét nghiệm, cách ly, điều trị), thực hiện các biện pháp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.
- Chủ đề: “Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh”.
- Nội dung thông điệp và hướng dẫn chi tiết 2K (Phụ lục kèm theo Kế hoạch)
Trung tâm Y tế yêu cầu các trạm y tế xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh” từ ngày 12/9/2022 đến ngày 31/10/2022 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Kế hoạch số 1176/KH-BYT ngày 07/9/2022 cụ thể theo file đính kèm./.
Đính kèm: Vv TH PC dịch Covid-19 số 556.pdf