Huyện Khoái Châu ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2022

Trong  ngày 5/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Khoái Châu  phối hợp với Bệnh viện Việt Đức  tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm  2022 với chủ đề “Giọt hồng vì cộng đồng”.  Nhờ làm tốt công tác truyên truyền, vận động nên đã có hơn 1000 cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hiến máu. Kết thúc ngày hội  đã thu được là 912 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. NHư vậy, sau 3 đợt tổ chức hiến máu tình nguyện, Toàn huyện đã thu được 2.436 đơn vị máu đạt 135% tỉnh giao.
Một số hình ảnh tại ngày hội hiến máu: 

Đào Mến