Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số huyện Khoái Châu và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022. y ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số huyện Khoái Châu và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số huyện Khoái Châu và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương.
2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyn đổi số với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của đất nước.
3. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
4. Chuyển đổi số là hoạt động thường xuyên, liên tục, không ngừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
5. Các hoạt động Ngày Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn huyện nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số.
II. CHỦ Đ NĂM 2022: “Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
- Tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia;các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại địa phương.
- Tuyên truyền kết quả, lợi ích, các mô hình điển hình hiệu quả của quá trình Chuyển đổi số.
- Tổ chức lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên môi trường số, các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn, có băngzôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền về các nền tảng số thiết yếu phục vụ hoạt động của người dân như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử... Trong đó, đẩy mạnh sử dụng sàn thương mại điện tử Postmart, Voso,... là kênh mua bán chủ yếu, đặc biệt là vận động cán bộ công nhân viên các cơ quan, đơn vị... trên địa bàn đặt mua các sản phẩm của huyện Khoái Châu.
b) Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, kênh thông tin (fanpage, Facebook, Youtube, Zalo) của cổng Thông tin điện tử huyện; Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện và Đài Truyền thanh các xã, thị trấn.
- Tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn, xe loa cổ động, phương tiện điện tử nơi công cộng...) về Ngày Chuyển đổi số tại một số tuyến đường chính, cơ quan, đơn vị thí điểm mô hình chuyển đổi số, địa điểm tổ chức phát động và các gian trưng bày, giới thiệu về nền tảng số của doanh nghiệp.
2. Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
a) Nội dung: Tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng sử dụng nền tảng, các kỹ năng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng các chương trình học trực tuyến.
b) Thời gian: Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022.
c) Cơ quan thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.
- Cơ quan phối hp: Phòng Văn hóa và Thông Tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các Doanh nghiệp bưu chính - viễn thông trên địa bàn huyện.
3. Nhân rộng mô hình chuyển đổi số trường học
a) Nội dung: Triển khai xây dựng kho học liệu số; tổ chức khai thác, chia sẻ d liệu dùng chung, các học liệu điện tử hỗ trợ dạy và học; ứng dụng hỗ trợ nộp học phí không dùng tiền mặt; kỹ năng cơ bản sử dụng mạng an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
b) Thời gian: Trong quý III và quý IV/2022.
c) Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông Tin; y ban nhân dân các xã, thị trấn; các Doanh nghiệp bưu chính - viễn thông và Tổ Đề án 06 các cấp.
4. Thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử
- Nội dung 1: Kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử.
- Nội dung 2: Tổ chức phát động chương trình khuyến mại, chính sách giảm giá, tặng quà cho khách hàng mua sắm trực tuyến; tổ chức vận động các chủ thể có gian hàng trên sàn thương mại điện tử triển khai chương trình khuyến mại, tặng quà giờ vàng, ngày vàng, tuần lễ vàng, tích điểm, phiếu mua hàng giảm giá, tặng voucher... nhằm thu hút khách hàng tham gia đặt mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.
a) Thời gian: Từ ngày 01/10/2022 - 15/10/2022
b) Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì thực hiện Nội dung 1; Các doanh nghiệp chủ trì thực hiện Nội dung 2.
- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Kinh tế Hạ tầng; Hội Nông dân huyện; UBND các xã, thị trấn; Doanh nghiệp bưu chính - Viễn thông trên địa bàn huyện.
5. Thúc đẩy sử dụng ngân hàng số
a) Nội dung: Tuyên truyền về các lợi ích, tiện ích và tính an toàn khi sử dụng ngân hàng số tới khách hàng và các tầng lp nhân dân. Tổ chức khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số như: tặng các mã giảm giá khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng cách quét mã trên ứng dụng ngân hàng số; tích điểm khách hàng thân thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng số.
b) Thời gian: Từ ngày 01/10/2022 - 15/10/2022.
c) Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện triển khai thực hiện.
- Cơ quan phối hợp: Các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông; các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn.
IV. KINH PHÍ TRIỂN KHAI
- Từ nguồn ngân sách của huyện, xã, thị trấn để tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số đảm bảo đồng bộ với các nội dung tại Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.
- Các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao dự toán trong năm và huy động từ các nguồn xã hội hóa để t chức triển khai thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu
a) Thực hiện tổ chức tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
b) Chủ trì thực hiện các hoạt động tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số (Mục 2 Phần III Kế hoạch).
2. Phòng Văn hóa và Thông Tin
a) Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung được phân công phù hợp với tình hình thực tế.
b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện có thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia.
c) Tổng hp kết quả tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Khoái Châu của các cơ quan, đơn vị và địa phương; báo cáo kết quả của huyện với lãnh đạo UBND huyện và Sở Thông tin truyền thông theo quy định.
3. Văn phòng HĐND&UBND huyện
  1. Tổ chức, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
b) Tổ chức tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử huyện và nền tảng số của huyện và các đơn vị trực thuộc.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
a) Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng số của đơn vị.
b) Chủ trì thực hiện nhân rộng mô hình chuyển đổi số trường học (Mục 3 Phần III Kế hoạch).
5. Phòng Nông nghiệp&PTNT
a) Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia.
b) Chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - HT thực hiện thúc đẩy việc mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử, (Nội dung 1 Mục 4 Phần III Kế hoạch).
6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh
a) Tổ chức tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; xây dựng các chuyên mục, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động, lưu động trên địa bàn huyện để tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng số của huyện và các đơn vị trực thuộc.
b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của huyện về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, đặc biệt trước, trong và sau ngày 10/10/2022.
c) Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện Khoái Châu.
7. Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện
a) Thực hiện tổ chức tuyền truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022' của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng số của đơn vị.
b) Thực hiện việc thúc đẩy sử dụng ngân hàng số theo các nội dung yêu cầu tại Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định (Mục 5 Phần III Kế hoạch).
8. Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và các doanh nghiệp liên quan
a) Viettel Khoái Châu, Trung tâm Viễn thông Khu vực III (Khoái Châu) bố trí nguồn lực, nhân lực và sản phẩm nền tảng số tham gia đồng hành cùng các cơ quan nhà nước trong chương trình phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia và ngày chuyển đổi số huyện.
b) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (tặng quà, khuyến mãi) thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử: vỏ Sò, Postmart; Thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số và sử dụng ngân hàng số.
(Nội dung 2, Mục 4 Phần III Kế hoạch).
9. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch, điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đối số quốc gia tại cơ quan, đơn vị mình. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan với UBND huyện (Qua Phòng Văn hóa Thông tin huyện) trước ngày 20/10/2022, để tổng hp, báo cáo tỉnh.
10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng chuyển đổi số tại địa phương đảm bảo đồng bộ với các nội dung tại Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện.
b) Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, panoo, khẩu hiệu, … để tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số Quốc gia trên trang thông tin điện tử và nền tảng số tại địa phương.
c) Chủ động phát động các sáng kiến, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần, chủ đề và điều kiện thực tế tại địa phương trên cơ sở một số sáng kiến phát động tại cấp tỉnh, cấp huyện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin với Phòng Văn hóa và Thông tin để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền của Phòng./.

Hoàng Nam