Khoái Châu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Ngày 26/10/2022, huyện Khoái Châu ban hành công văn số 991/UBND-NN-TY về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT: từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch Cúm gia cầm tại 19 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là trên 77.000 con gia cầm.
Hiện nay, thời tiết chuyển lạnh, làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển trong khi tổng đàn gia cầm lớn, chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm đa số, chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, một số hộ chăn nuôi còn lơ là trong việc triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm; các hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào địa bàn huyện tăng mạnh vào các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, trong khi việc kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ gia cầm còn nhiều khó khăn. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhiễm, phát sinh, lây lan là rất cao.
Để chủ động ngăn chặn các ổ dịch Cúm gia cầm, hạn chế thấp nhất vi rút Cúm gia cầm lây nhiễm và gây tử vong cho người, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Đồng thời, thực hiện Công văn số 1335/SNN-TY ngày 24/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Triển khai, thực hiện hiệu quả công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu- Đông năm 2022 theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện.
- Bố trí nguồn lực, kinh phí, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch để ứng phó khi có dịch Cúm gia cầm xảy ra.
- Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thường xuyên kiện toàn và củng cố mạng lưới thú y cơ sở, đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có 01 nhân viên chăn nuôi thú y được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở thường xuyên xuống các hộ chăn nuôi gia cầm giám sát, phát hiện dịch bệnh Cúm gia cầm nhất là tại các khu vực có ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm và xử lý kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, làm phát tán dịch bệnh, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, làm thiệt hại kinh tế, gây bức xúc cho người dân.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt các loại mầm bệnh; chủ động giám sát, phát hiện sớm gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh cúm gia cầm, kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. Khuyến cáo người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép; phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng những hành vi vận chuyển, buôn bán, giết mổ, chế biến gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép để có biện pháp xử lý kịp thời.
2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y
- Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản vụ Thu - Đông năm 2022 đảm bảo hiệu quả, đúng kỹ thuật, tiến độ.
- Tăng cường phân công cán bộ xuống các địa phương để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm.
- Kịp thời lấy mẫu giám sát trên đàn gia cầm khi có dấu hiệu mắc bệnh, nghi
mắc bệnh cúm gia cầm để xét nghiệm và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
- Thực hiện hiệu quả việc kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ huyện ra ngoài tỉnh. Tích cực phối hợp với lực lượng Quản lý thị trưởng, Công an,...và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Đẩy mạnh việc hướng dẫn, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh.
3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện
Xây dựng nhiều tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo quy định.
Ủy ban nhân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên./

Hoàng Nam