Công đoàn với phong trào tuyên truyền vận động thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Công đoàn với phong trào tuyên truyền vận động thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Công đoàn là một Tổ chức chính trị- xã hội, ngoài việc chăm lo bảo vệ quyền lợi của Người lao động, công đoàn các cấp còn làm tốt công tác hậu phương quân đội như: Thăm hỏi tặng quà Gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tuyên truyền vận động thanh niên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Cùng với các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên, trong thời gian qua Liên đoàn lao động huyện Khoái Châu đã làm tốt nhiệm vụ này. Là thành viên hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Liên đoàn lao động huyện đã tích cực chỉ đạo công đoàn cơ sở trên địa bàn tuyên truyền, vận động phấn đấu 100% con em cán bộ, đoàn viên hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt là các Công ty, Doanh nghiệp Công đoàn đã đề nghị với Chủ sử dụng lao động tạo điện kiện thuận lợi cho Người lao động là thanh niên đến tuổi nhập ngũ làm thủ tục thực hiện nghĩa vụ quân sự và khi hoàn thành nghĩa vụ trở về ưu tiên bố trí những  vị trí việc làm  quan trọng phù hợp.
 
Thực hiện nhiệm vụ, Sáng hôm nay ( ngày 30/10/2022), Liên đoàn lao động huyện cùng với  Công đoàn các đoàn thể xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên động viên Thanh niên hăng hái lên Trạm khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Cùng đi với các Thanh niên đến khám nghĩa vụ quân sự, là bạn bè, bà con, người thân với không khí nô nức, phấn khởi, vui vẻ.
Đi nghĩa vụ quân sự niềm tự hào, là trách nhiệm của mỗi thanh niên trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bởi vậy Thanh niên xã Tân Châu đã hăng hái sẵn sàng.

Liên đoàn lao động huyện Khoái Châu