Khoái Châu thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính; kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Thi đua khen thưởng năm 2022

Ngày 24/10/2022, UBND huyện Khoái Châu đã ban hành Thông báo số 3249/TB-UBND về việc thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính; kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Thi đua khen thưởng năm 2022

Căn cứ Quyết định số 5794/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); công tác thi đua khen thưởng năm 2022.
Theo thông báo nêu trên, UBND huyện Khoái Châu sẽ kiểm tra 13 xã, thị trấn trong hai ngày 03/11-04/11/2022 với 3 đoàn kiểm tra.
Nội dung kiểm tra về: 
- Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính;
- Công tác cải cách hành chính tại địa phương; 
- Kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI);
- Công tác thi đua khen thưởng năm 2022;
Lịch kiểm tra chi tiết theo thông báo đính kèm./.
Thông báo: 3249_TB_UBND_25_10_2022.pdf
 

Hoàng Nam