Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính

Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, Ngày 10/11/2022, Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Do Giảng viên: Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp trình bày
Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn trao đổi, chia sẻ các vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, đồng thời làm rõ các vấn đề mới của Nghị định số 37/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Các tình huống phát sinh trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Đặc biệt trong thời gian cao điểm các địa phương thực hiện việc gọi, tuyển quân theo Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.
Toàn cảnh hội nghị

Phòng Tư pháp